torsdag 12 november 2015

Uppdaterar målen

Igår hittade jag lite extra tid runt lunch varför jag passade på att räkna lite på min ekonomiska livssituation för att kunna konkretisera mina ekonomiska mål.

Det första jag konstaterade var att mina genomsnittliga utgifter beräknat per helår är ganska mycket lägre än genomsnittet. Jag har alltid varit medveten om min utgifter och väljer ofta så billigt som möjligt. Dessutom bor vi ganska billigt, den bil vi har används sällan och är relativt billig och våra nöjen är mycket billiga om man jämför med genomsnittet. Sammantaget blir det ganska många extra slantar att spara.

Jag såg också att jag har ett hyggligt utgångsläge i mitt sparande. Ungefär 50% av mitt sparande är placerat i tillgångar som ger mig ett stadigt kassaflöde dvs ger mig ränta på något sätt. Det är utdelningsaktier, preferensaktier och en liten portion andra ränteinstrument.

Den här fördelningen kommer sannolikt på sikt att bibehållas då ungefär hälften av mitt sparande går till en gemensam sparportfölj för familjen. Jag kanske skall förtydliga det där. Jag och hustrun har inte gemensam ekonomi i ordets samtliga bemärkelser. Vi delar lika på alla utgifter men inte på inkomsterna. Vi har samma eller liknande ekonomiska framtidsmål men hur vi vill nå dit skiljer sig åt. Därför har vi bestämt att en del av vårt sparande skall vara gemensamt och en del får vi förvalta som vi själva vill.

I hennes fall brukar det innebära att hon bara sätter in mer pengar i en portfölj som nästan är en spegling av vår gemensamma men i mitt fall innebär det att jag köper andelar i stora, välskötta bolag. Eftersom våra mål är gemensamma kan man tycka att det inte spelar så stor roll men jag ser min portfölj lite som ett hobbyrum. Min portfölj är min hobby och det är med den jag spenderar tid precis som andra putsar på sin veteranbil eller bygger gunghästar.

Denna portfölj som är ungefär hälften av mitt sparande beräknas i dagsläget täcka ca 8% av mina utgifter per år. Det svänger ganska mycket över månaderna men det gör inte så mycket när man bara räknar på det. 8% kan tyckas lite och oavsett om det är det eller inte bör man vara medveten om att den här livsstilen med sparande på det här sättet är ganska nytt för mig även om jag alltid har varit försiktig med mina pengar.

Men är 8% lågt?

En månads utgifter, om dessa är jämt fördelade över året står för ungefär 8.33% av årets utgifter. Om du med passiv inkomst kan täcka 8% av dina årsutgifter innebär det att du täcker nästan en hel månads samtliga utgifter. Det innebär att om du vill kan du ta ledigt ungefär fyra veckor extra om året utan betalt och du kommer ändå kunna betala dina räkningar. Detta är givetvis under förutsättning att din arbetsgivare går med på det men visst är det häftigt att tänka så?

Vad innebar då allt detta för mina mål?

Jag valde två ekonomiska mål för 2016 och båda går att prata om både i summor och i procent. Mål ett innebär att jag skall spara minst 50% av min nettoinkomst. Det innebär att jag varje månad skall spara minst hälften av alla pengar som landar på mitt konto. Misslyckas jag en månad får jag ta igen det nästa månad men över året skall det bli 50%.

Jag vill också se om jag kan få min utdelningsportfölj att förse mig med ett kassaflöde som täcker 15% av mina utgifter. Det innebär att jag vill få faktisk ränta som under 2016 landar på mitt konto och denna ränta skall vara nog för att täcka nästan två månader av utgifter.

Kommer det att gå?

Självklart! Alla mål är nåbara men de är tuffa.

Vill du följa med på resan?


Bildkälla: Freeimages.com


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar