onsdag 25 november 2015

Hur fungerar en preferensaktie?

Jag har en pågående kampanj att förklara hur världen av sparande fungerar och underlätta för mina läsare att ta steget ut i investeringarnas underbara värld. Jag vidhåller att det inte är svårt eller komplicerat utan att det främsta hindret är vår egen inneboende rädsla och andra mentala spärrar vi byggt upp som får oss att tro att ekonomi är problematiskt.

För en tid sedan skrev jag en artikel där jag förklarade vad en aktie är och för att fortsätta denna exkursion in i företagsägandet tänkte jag nu helt kort beskriva de främsta skillnaderna mellan "vanliga" aktier, oftast kallade stamaktier, och preferensaktier.

freeimages.com
Preferensaktier handlas precis som vilka andra aktier som helst. Aktierna innebär en äganderätt till företaget med en inbyggd rösträtt på bolagsstämman osv. Dock tenderar reglerna att skilja sig lite åt. Det är vanligt att preferensaktierna har ett lägre röstvärde än stamaktierna där en stamaktie kanske ger 10 röster när en preferensaktie ger 1 röst men i huvudsak är det samma sak.

Det som utgör den främsta skillnaden är rätten till företagets upparbetade vinster. Bolagsstyrelsen kan föreslå för årsstämman att företagets vinster skall delas ut, delvis eller i sin helhet, till aktieägarna och bolagsstämman bestående av oss aktieägare brukar hålla med styrelsen och gå på deras linje. Det vanliga i Sverige är att denna utdelning fluktuerar beroende på företagets mål och hur den omgivande ekonomiska situationen ser ut.

Detta är inte fallet med en preferensaktie. En preferensaktie är närmare att betrakta som en obligation i detta hänseende, nästan som ett räntekonto. En preferensaktie har en bestämd fast summa utdelning som skall tillfalla aktieägaren på givna betaldatum och denna summa skall betalas ut före någon utdelning till andra aktieägare kan komma på tal. Aktiekursen kan givetvis öka eller minska precis som andra aktier men svängningarna brukar bero på ränteläget i världen snarare än hur konjunkturen är eller liknande och det innebär i regel att svängningarna är mer begränsade än för börsen i sin helhet.

Ofta ingår det andra villkor gällande preferensaktier exempelvis att företaget vid en given tidpunkt sänker kursen till vilken de kan lösa in aktierna och/eller höjer utdelningen. Dessa villkor brukar ge en signal om att och när bolaget tänker lösa in preferensaktierna för det är faktiskt ganska vanligt att bolagen gör det. Bolagen kan senare ge ut andra preferensaktier vilka då sannolikt har andra villkor, oftast mer fördelaktiga för bolaget.

Varför skall man köpa preferensaktier då?

Preferensaktier är ett gott komplement till de övriga investeringarna. De är relativt säkra om börsklimatet i övrigt är svängigt. De tenderar att ge en hög direktavkastning ("ränta") vilken ofta betalas ut kvartalsvis vilket gör att du får ett stadigt kassaflöde att köpa andra tillgångar med. Sist men inte minst har man ett visst kapitalskydd om utdelningen uteblir eller om företaget likvideras vilket man inte har om man äger stamaktier.

Jag beskrev i en tidigare artikel att jag är extremt förtjust i fastigheter men också att min portfölj har en kraftig övervikt av preferensaktier. Denna övervikt kommer sig främst av den relativa osäkerheten vi haft på börsen det senaste året samt det faktum att jag vill ha ett initialt högt kassaflöde så att jag får snabb hjälp att komma närmare mitt mål gällande ekonomisk frihet.

Vad tycker du om preferensaktier?Bildkälla: Freeimages.com

2 kommentarer:

 1. Trevlig blogg du har. Bra beskrivning av preferensaktier också. Däremot så håller jag nog inte med om att preferensaktier är säkrare än vanliga aktier. Vi i Sverige är inte så vana med preferensaktier, men i USA där det är mer utvecklat så har de visat sig inte vara särskilt lågrisk som många tror att de är. T.ex. i finanskrisen föll iShares indexfond som investerar i preferensaktier med -65 % mot -50 % för vanliga aktier. Inte så liten risk. Däremot så är de mindre volatila i en bra börsmiljö som vi har nu. Här är ETF:en jag pratade om: https://www.ishares.com/us/products/239826/ishares-us-preferred-stock-etf

  SvaraRadera
 2. Hej Investerarfysikern!

  Tack för din kommentar.

  Givetvis måste man själv vara medveten om, och ta i beaktande, riskerna i sina investeringar. Jag håller med om att i extrema miljöer kan preferensaktier agera annorlunda och det är väldigt bra att du hjälper mig reda ut det. Som jag också skrev har många preferensaktier inbyggda inlösensvillkor vilket, om man håller aktien till inlösen och köpte den under inlösenpriset borde kunna beräkna sin avkastning så länge företaget inte har en kredithändelse. Jag ser den typen av preferensaktier närmare som ränteinstrument än aktieinvesteringar pga dess förutsägbarhet.

  "Säkerhet" är ett begrepp med många fasetter men sett ur mitt perspektiv med önskan att leva på avkastningen av min portfölj om 20-30 år vill jag nog fortfarande hävda att preferenser är relativt säkra så länge man väljer "rätt".

  SvaraRadera