måndag 14 mars 2016

Att välja sitt index

I senaste månadsavstämningen reflekterade jag över att jag inte hade något funktionellt jämförelseindex att redovisa min portföljutveckling mot. Man kan tycka att det är fånigt eftersom det egentligen inte spelar så stor roll. Pengarna skall trilla in på kontot. Pengarna skall arbeta hårt för att förse dig med fler pengar och de bevingade orden från Warren Buffet skall ringa som kyrkklockor i öronen på dig och då kommer ekonomin att lösa sig.

"Rule No.1 is never lose money. Rule No.2 is never forget rule number one." Warren Buffet


Eller är det så enkelt?

Om jag skall hålla på med det här. Investera, läsa, spara. Lägga ned tid och energi på att förvalta portföljen; ja då måste det ju generera avkastning. Annars hade jag lika gärna kunnat lägga alla pengar i en eller ett par indexfonder och vara nöjd med det.

Därför tror jag att det här investeringsexperimentet jag ägnar mig åt kan må bra av att ha en måttstock att mäta sig mot i syfte att se hur det går men framförallt för att hålla koll på när/om det är dags att sluta.

Hur skall man då tänka gällande index?

Jag har svårt att se att det skulle finnas någon bästa väg eller metod därför tänker jag förklara hur jag tänker. Jag har tidigare förklarat mitt sparande där jag konstant har en buffert för de där regniga dagarna eller när börsen går ned. Jag vill verkligen inte röra mina aktier varför det måste finnas andra pengar jag kan ta av om jag måste. Just nu har jag ungefär 10 % allokerat till buffertsparande enligt min portföljgenomgång men en rejäl portion av "Övrigt" posten är allokerad i förhållandevis illikvida tillgångar men där en portion kan realiseras med kort varsel utan för stora negativa konsekvenser vilket jag också ser som en buffert. Totalt utgör denna "buffert" totalt 24 % men den kommer minska med tiden. För mig är bufferten egentligen en fast summa vilken justeras baserat på förutsebara behov inklusive viss riskjustering men för enkelhetens skull tycker jag att 10 % kan vara en rimlig nivå att hålla det på just nu.

Denna buffert behöver också förvaltas men i relativt säkra och skyddade former. Räntor och obligationer måste väl då vara hyggliga jämförelseinstrument att mäta mot varför jag valt att titta på indexet OMRX Total Bond Index (OMRXBOND). Det är ett index för den Svenska marknaden men det tänker jag passar väl in på den svenska räntemarknaden. Ett annat alternativ hade varit att följa en räntefond som i sin tur inte följer ett index men efter lite letande kan jag konstatera att många har just detta index som jämförelseindex. Portföljviktningen är 10 % varför indexvikten också blir 10 %.

Aktieindex

Det är här jag tycker att det börjar bli lurigt för jag vill ha det så enkelt som möjligt samtidigt som jag vill ha det rimligt korrekt. Därför tänker jag att jag ser till portföljvikt och konstaterar att jag har en rejäl portion pengar placerade i Sverige och resten är spritt över världen med en övervikt mot USA i dagsläget. Detta kan givetvis förändras men jag tror att det är rimligt att mäta sig mot Svenska förhållanden samtidigt som ett världsindex får stå för den stabila, diversifierade basen i portföljen.

Notera gärna att jag inte tar hänsyn till att jag har en rejäl slant i Fixed Income, preferensaktier. Dessa aktier kommer sannolikt inte att ge någon tillväxt att tala om utan en hög, statisk direktavkastning. Detta skulle ju kunna tala för att jag skulle öka på ränteportionen av indexet eller välja ett separat index för dessa men i det här fallet är det ju ett medvetet investeringsbeslut från min sida. Jag väljer preferensaktier just för de egenskaper de innehar och väljer att byta den här portföljdelen mot vanliga aktier. Det är mitt beslut och jag tror att det långsiktigt hjälper mig att slå index och därför räknas allt ihop.

Det Svenska indexet jag väljer är börsen som helhet inklusive utdelningar; närmare bestämt OMXSGI och eftersom min totala portfölj i dagsläget innehåller närmare 55 % Sverige men att jag vill vikta om lite nedåt känner jag att en lämplig portföljvikt är 40 % och utöver detta skall det till 50 % väljas ett globalt index.

På den här planen är det inte helt enkelt att skaka fram ett bra jämförelseindex som tar med utdelningar och en tillräckligt stor del av världen varför jag gör det lite enkelt för mig och väljer att använda Nasdaq Global Index (NQGI) vilket täcker 98 % av världsmarknaden.

Resultat

Då har vi snickrat ihop ett eget index. Sedan årsskiftet och fram till februari månads utgång hade det indexet backat 5.76 % och det var idel röda siffror. På den tiden hade min portfölj lyckats producera 0.47 % i ökning över nollan. Än så länge klarar jag att slå index med 6.23 % och det är ju fint. Nu råkar jag veta att jag byggt in en dämpare i portföljen vilket gör att det inte går lika snabbt nedåt men det gör i gengäld att det heller inte går lika fort uppåt. Skulle alltså börsen vända uppåt är risken stor att jag hamnar på efterkälken.

Vi får väl se men nu har jag i alla fall ett index att jämföra mig mot.

Bild: Freeimages.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar