tisdag 12 april 2016

Snart kan jag skriva om "Övrigt"

Den uppmärksamme har konstaterat att jag i min portfölj har en post på närmare 20 % som är benämnd "Övrigt" och detta är främst illikvida tillgångar; gamla obligationer med lång löptid eller avlistade skräpaktier jag köpte på chans för en herrans massa år sedan och som nu ingår i diverse rättsprocesser för konkurser eller liknande.

En hel del av det som jag benämner övrigt finns inte ens med för det är så osäkra fordringar att jag inte känslomässigt kan rättfärdiga för mig själv att tänka att jag har dem kvar varför jag helt enkelt har skrivit bort dem ur portföljen. Får jag någonting därifrån så småningom är det en positiv överraskning när den dagen kommer men jag håller det för osannolikt. Dock finns det ju en del tillgångar i övrigtposten kvar och en portion av det är de facto tillgångar med en viss inlåsningseffekt i och en portion har varit tillgångar med mer av en känslomässig inlåsningseffekt. Jag har av olika anledningar dragit mig för att ta tag i dessa tillgångar och göra dem tillgängliga för mig men det är snart ändring på detta.

I dagarna håller jag på att frigöra en del av denna, ändå ganska stora portion av min portfölj, för att gradvis peta in den i portföljen men till att börja med kommer jag att redogöra för innehaven som övriga innehav under en period då jag bestämmer mig vad jag skall ha kvar och vad jag skall sälja av för att köpa nytt. Jag har exempelvis en handfull aktier i olika bolag vilka legat i en nästan bortglömd depå men nu har jag accepterat konsekvenserna och flyttat in dessa aktier i min portfölj på nätbanken men vissa av dessa aktier är jag riktigt tveksam till. De matchar inte alls min investeringsfilosofi längre men i grund och botten tror jag på bolagen och jag har därför inte bestämt mig ännu hur jag skall hantera dem.

Jag hoppas kunna redogöra för det mesta av transformeringen inom en vecka och hoppas att ni kan vara med och hjälpa mig bestämma hur jag skall hantera de bolag jag tvekar till.

Live long and prosper

Bild: Freeimages.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar