onsdag 16 september 2020

Portföljgenomgång och sifferbonanza

Inlägget innehåller affiliatelänkar

 Jag satt och kikade i mitt exceldokument ganska nyligen och konstaterade att det var länge sedan jag alls funderade på om jag håller mig till min uppsatta strategi.

Skiftet 2016/2017 skrev jag ned några enkla regler för mig själv att följa för att jag skulle ha någonting att gå efter. Jag tror att det är viktigt att ha ett regelverk att strukturera investerandet runt för utan regler riskerar man att helt tappa fokus, öka risken i portföljen eller göra massa andra dumheter. Det blir dessutom ganska svårt att jämföra sig mot någonting och hur skall man då veta om det man gör skapar värde eller om ens investerande kostar pengar jämfört med passivt investerande.

Först och främst konstaterade jag att jag skulle ha en viss fördelning i portföljen mellan räntor, fixed income och aktier och aktieportionen skulle ha en specifik fördelning mellan stabila aktier och tillväxtaktier. Det är en aning subjektivt hur jag bedömer de olika aktierna men ovan är regelverket följt av nuvarande portföljsammansättning och det enda jag kan ha synpunkter på är att min räntedel har minskat drastiskt sedan jag kollade senast och det säger mig att risken är aningen hög i portföljen och borde sänkas.

Jag har alltså redan hittat en punkt att åtgärda.

Efter det följer att jag skall fördela mina aktier i minst 5 branscher och jag skall ha minst 5 % och max 30 % i en och samma bransch.

Man måste inkludera ett pajdiagram i ett sånt här inlägg :-)


Jag har fördelat portföljen över 9 branscher men även här är det en aning subjektivt eftersom de flesta exempelvis slår ihop finans och hävdar att allt från banker till fastighetsbolag och alla investmentbolag tillhör branschen finans. Jag håller inte med men ovanstående lista är som sagt subjektiv och min egen konstruktion.

Anledningen till minimum 5 % är för att det inte skall bli för hattigt och det jag noterar är att råvaror och kommunikation är små delar av portföljen. När jag analyserar den delen inser jag att jag är nöjd med att det är så. Jag skulle kunna tänka mig att höja andelen kommunikation men jag har inte hittat bolag jag vill ha. Råvaror är jag genuint dålig på så därför vill jag hålla den branschen mycket låg. Det enda jag har i den kategorin är skogsbolag och där skulle man kunna diskutera om exv Holmen är ett råvarubolag eller ett industribolag men med tanke på all skog och beroendet av skogen som råvara har jag sorterat in bolaget som råvaror.

På det hela taget är jag nöjd med fördelningen. Ingen del är riktigt överviktad.

Sist men inte minst ingår det att se till att mitt aktiesamlande inte tar överhanden. Jag skall inte ha mer än 100 olika värdepapper i portföljen totalt. Ingen tillgång (exklusive bostaden vilken inte inkluderas i min portföljberäkning) skall överstiga 20 % av totalt värde men det ingår också att inget enskilt värdepapper får utgöra mer än 30 % av ett enskilt segment (fixed income, tillväxt eller stabila aktier).

Sist jag gjorde den här övningen var det fastigheter och industri som låg högst och man kan notera att det fortfarande ligger 7,3 % fastigheter på "10 i topp"-listan men guld och silver på prispallen innehas av två investmentbolag och det är jag klart nöjd över eftersom det är mycket medvetet.

De 10 största innehaven i aktieportföljen står för 36,5 % av aktieportföljens värde och ingen av tillgångarna har en alldeles för stor del. Jag gör samma analys av alla segment och konstaterar samma sak i de alla delar av portföljen.

Det enda jag tycker sticker ut när jag analyserar fördelningen av portföljen är att min fondportfölj nu bara utgör 22 % av det totala portföljvärdet. Min plan när jag gick in i det här projektet vara att fondportföljen skulle vara den större delen av familjens totala tillgångar och eftersom jag inte inkluderar hela familjens ekonomi i redovisningen är det fortfarande inget problem men tanken var ursprungligen att även den del av portföljen jag förfogar över skulle ha den typen av fördelning och då är det ju ganska långt borta.

Indexjämförelse

Mitt jämförelseindex är ett egenbyggt index jag kallar AvL-index. Enkelt beskrivet består det av 10 % räntor, 40 % svenskt index och 50 % globalt index.

Min portfölj innehåller idag bara lite drygt 3 % räntor om man inte inkluderar fixed income men ibland delar jag upp den senare kategorin i högränteinvesteringar och preferensaktier och låter preffarna får vara kvar i fixed income och obligationerna och lånen får inkluderas i räntedelen. Det får man ju göra lite som man själv vill och huvudsaken är väl att man inte ägnar sig åt självbedrägeri för att putsa siffrorna.

Om jag flyttar lån/obligationer till ränta ökas den delen upp till 7,1 %. Det är inte helt okej att jämföra alla dessa papper med en obligationskorg men det är definitionsmässigt räntor bara det att jag valt att ta högre risk än ett obligationsindex vilket jag jämför mig mot.

När jag kollar på de övriga fördelningarna står världen exkv Sverige för 50,6 % av portföljen och Sverige för 42,3 %.

Detta säger mig att jag tar lite hög risk i räntebenet av min portfölj och jag har lite för lite ränta totalt sett men sett på helheten är det väldigt väl fördelat. Speciellt om man utgår från att jag under i alla fall ett år bara har köpt på känsla utan att analysera portföljvikter m.m.

Summering

På det hela taget är jag väldigt nöjd med sammansättningen. Den var mycket bättre än jag hade kunnat drömma om. Det enda jag skall ta med mig framåt är att öka på mitt sparande i fonder lite och att försöka leta upp fler räntebärande investeringsalternativ.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar