torsdag 23 november 2017

Courtageanalys

När fru AvL arbetar kväll och Joy sover är jag fri att roa mig och då finns det en rad prylar jag ägnar mig åt. Att sitta och pilla med mina ekonomiska dokument är sällsynta nöjen men de finns där för när jag känner mig lite extra nördig.

Senast tog jag tillfället i akt att kolla upp hur mycket pengar jag spenderade på courtage under 2016 och hur detta courtage fördelade sig. Därefter kikade jag på hur summorna ser ut för 2017. Det är ganska intressant tycker jag men förmodligen inte särdeles spännande för någon annan.


Jag kan först konstatera att jag har räknat bort alla transaktioner som inte genererat något courtage alls vilket kan vara fondtransaktioner eller börsintroduktioner. När detta är gjort kan jag konstatera att jag gjort över 200 transaktioner under 2016 och i år är jag bara uppe i straxt över 100 transaktioner. Skillnaden beror främst på att jag tjänat mindre pengar i år och således haft mindre pengar att köpa aktier för men en del beror också på att jag har gjort lite större köp i år än förra året vilket också ger färre transaktioner.

Under 2016 betalade jag totalt 0,277% i courtage att jämföra med årets 0,285 %. Det är ingen enorm skillnad men det är spännande att se att jag ändå har en ganska hög courtagekostnad om vi ni utgår från dagens mycket låga courtagekostnader. Vad jag noterar är att jag tenderar att betala avsevärt dyrare courtage för att handla på smålistorna eller utomlands och det handlar främst om att minimikostnaden är högre på dessa handelsplatser och jag tenderar att handla för lite lägre summor än vad det skulle behövas för att få ned kostnaden till en vettig summa.

Nu spelar det faktiskt inte särdeles stor roll på det hela taget eftersom summorna i kronor och ören jag betalar i courtage per år är lägre än vad hustrun betalar för ett månadskort med kollektivtrafiken och jämfört med fondavgifterna vi betalar i familjen är courtagekostnaderna nästan försumbara. Det senare är givetvis också en anledning till att det här experimentet med att själv handla aktier vilket jag hållit på med ett gäng år nu, är så spännande. Om jag på längre sikt klarar av att slå vårt jämförelseindex med den här relativt nya investeringsstrategin, antas det vara rimligt att sänka andelen fonder och öka andelen aktier i portföljen för att ytterligare öka avkastningspotentialen. Eftersom jag säljer väldigt lite aktier innebär de ovanstående siffrorna att de aktier jag köpte under 2016 inte kostat en krona i courtagekostnader i år. 

Jämför man det med fondkostnaderna, som vi för all del håller låga, finns det tusenlappar att spara. Räknar man lite på det kan vi konstatera att jag betalat knappt 0,11% i förvaltningskostnad per år, räknat på portföljvärde, än så länge för aktieportföljen medan vi varje år betalar straxt under 0,25 % för fondportföljen sedan årsskiftet 2015/2016.

Nästa år borde den procentuella kostnaden för aktieportföljen sjunka ytterligare, givet liknande transaktionsmönster, medan fondportföljen borde hålla sig på samma kostnad i procent men eftersom de förvaltade summorna förhoppningsvis ökar kommer kostnadsmassan öka i fondportföljen och det är ju onekligen en aning frustrerande.

Bildkälla: att välja lycka

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar