torsdag 12 mars 2020

Wonderful Times Group lämnar utdelning

Visst är det ett fint namn på ett bolag? Wonderful Times Group (WTG)?

Jag köpte in mig i bolaget i december och i min portföljgenomgång för några veckor sedan skrev jag följande

Jag tror att det här kan bli en riktig kassako som kan tänkas börja dela ut redan 2020 (utdelning 2021). Jag tror att man kommer göra en liten vinst i år men tappa ca 5 miljoner i omsättning jämfört med föregående år men om allt faller in nästa år borde man kunna omsätta 90 miljoner och klarar man av samma vinst som 2018 men borträknat avskrivning och nedskrivning borde man kunna landa på 2,1 kr/aktie i vinst. 50 % utdelning ger 1,05 kr vilket på 8 kr blir en direktavkastning på drygt 13 %.

Enligt bokslutskommunikén omsatte man 85,2 milj under 2019 vilket är 4 miljoner lägre än året innan så aningen bättre än jag förutspådde vilket gör mig ännu lite säkrare på min prognos för 2020 om 90 miljoner.


Man klarade bara 0,68 kr/aktie i vinst i år men det är inte så konstigt med tanke på hur början av året såg ut och det speglar också min "prognos". Vad jag inte förutspått var att de skulle lämna utdelning redan i år och att styrelsen skulle presentera nya finansiella mål.

De finansiella målen blev enligt nedan:

Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 10%.
Långsiktig EBITDA-marginal ska uppgå till minst 10%.
Soliditet på minst 40%.
Utdelning till aktieägarna ska utgöra 30-40% av vinsten efter skatt.

Styrelsen föreslår en utdelning på 25 öre vilket motsvarar 37 % av årets vinst och det gör mig bekväm i mitt ägande. Det känns helt klart som att den nya styrelsens fokus är en annan än tidigare. Finansiell stabilitet och tillväxt är viktig.

Jag tror inte att Covid-19 kommer spela så stor roll för just det här bolaget men alla störningar kommer påverka det här lilla bolaget så jag räknar ändå gärna försiktigt med en omsättning om 90 milj för 2020. Däremot tror jag fortfarande på en rejäl resultatförbättring och på 90 milj skulle 10 % EBITDA-marginal ge 9 milj i rörelseresultat. Med en halvmiljon i finansiella kostnader har vi kvar 8,5 milj vilket ger 1,95 kr/aktie i vinst. Det skulle kunna innebära en utdelning om ungefär 0,65-0,7 kr/aktie.

Detta blir en liten nedrevidering från glädjekalkylen för några månader sedan men det här kanske är mer rimligt att räkna med och 0,65 kr/aktie innebär fortfarande 9 % direktavkastning på mina 7 kr/aktie i inköpspris. Det betyder att det finns en rejäl uppsida på aktien som idag står i 8,9 kr och skall man tänka att 4-5 % direktavkastning är rimligt vore ett aktiepris nästa år på 16 kr fullständigt rimligt. Skulle man istället tänka att p/e 12-14 vore rimligt hade vi varit uppe på ca 25 kr.

Det finns helt klart möjligheter för vissa kapitalvinster för aktieägarna givet att man vågar vara lite långsiktig och kan acceptera att det svänger rejält och är svårt att komma i och ur aktien pga låg likviditet.

Jag sitter kvar och väntar med stort nöje på nästa rapport.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar