torsdag 19 mars 2020

Månadssparande - Det bästa i Coronatider


(Det här inlägget innehåller reklam men tankar och åsikter är författarens egna)

Nu är det många på börsen som är vettskrämda. Det är inte varje dag breda index sjunker med 10 % men i detta nattsvarta mörker finns det alltid ljusglimtar. Jag skall berätta varför den här nedgången är det bästa som hänt på väldigt länge.

Jag förstår att saker har gått långt när folk jag sällan pratar med, och aldrig om ekonomi, ringer och frågar mig om hur man skall hantera börsen. Det jag svarar i alla dessa fall är att inte göra någonting alls.

Slappna av, var glad, ta en promenad och ignorera media.


Om man känner ett behov av att agera föreslår jag att man köper mer/sparar mer. Skippa utelunchen en månad och tryck in lite mer pengar i de fonder du månadssparar i. Passa på att göra den där rensningen i förrådet och sälj prylarna du inte behöver. Alla pengar du får in sätter du in på Fundler enligt den förvalda allokeringsstrategin du valde innan du blev stressad.

Det finns nämligen ganska enkla matematiska regler som stöd för fortsatt månadssparande.

Tänk dig att fond X kostade 1000 kr i januari och priset minskar med 100 kr varje månad i sex månader för att sedan vända upp igen. Om du skulle placera 12.000 kr i fonden i januari och vänta till december skulle du kunna sälja dina fondandelar för 12.000 kr och alltså tjänat 0 kr. Om du istället investerade 1.000 kr per månad skulle du i december ha andelar värda 16.913 kr dvs en uppgång på 41%.

Varför är det så?

Under nedgången får du mer för dina pengar och när det sedan vänder behöver fondens värde inte bli 1000 kr igen för att du skall ligga på plus eftersom du har ett lägre anskaffningsvärde nu.

Har du lång sparhorisont?

Om du har en lång tid kvar innan du behöver dina pengar som du plikttroget sparar varje månad är en brutal börsnedgång det bästa som kan hända.

Givet att du investerar med en väldiversifierad portföljstrategi är det oerhört sannolikt att dina tillgångars värde kommer att återhämta sig under de kommande åren. Om du då passar på att köpa på dig mer av dessa tillgångar, dvs spara regelbundet, kommer du köpa "billigt" såväl som "dyrt" och ditt framtida jag kommer kunna tacka dig för mycket större rikedomar någon gång i framtiden.

Att ge efter för flockmentalitet och oro kan vara oerhört skadligt för din långsiktiga avkastning och det är i den här typen av situation du behöver luta dig tillbaka, plocka upp en trevlig bok eller ta en promenad och sluta bry dig om media och börsen ett tag.

Njut av idag och räkna med att börserna kommer återhämta sig precis som vanligt.

//Det här inlägget är ett samarbete med Fundler, en oberoende rådgivare som erbjuder en avancerad fondrobot med vilken du enkelt kan ta ditt sparande till en ny nivå//


Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar