torsdag 29 juni 2017

Lego som investering

Inlägget innehåller affiliatelänkar

Jag sprang på nedanstående leksak i en leksaksbutik på Backaplan i Göteborg en dag när jag gick förbi. Vi var inne i butiken för att se om vi kunde hitta födelsedagspresenter åt barn i vår omgivning men jag blev ganska snabbt osugen att handla i just den här butiken efter det här fyndet.


Jag vet inte om det är jag som är petig men det kändes bara så oseriöst att butiken tagit in och försökte kränga de här prylarna.

Det var då jag funderade på om det gick att köpa in sig i LEGO för det måste vara ett starkt och lönsamt varumärke. Efter lite googlande konstaterade jag att det förmodligen är svårt eftersom LEGO i huvudsak ägs av KIRKBI A/S vilket är ett familjeägt investmentbolag.

Nu måste man inte känna sig begränsad bara för det för även om LEGO tydligen skall vara en bättre investering än guld, finns det andra investeringar som kan ge god avkastning och som kanske på något vis kan relatera till ovanstående. Hjältarna som var dåligt avbildade i den där nätkorgen härstammar från Marvel-universumet som numer ägs av Disney.

Disney är en mikroskopisk del av min portfölj men finns som en lite större del i hustruns portfölj och jag hyser viss förhoppning om att jag skall kunna öka på lite i sinom tid. Disney är ett riktigt fint bolag vars aktie på senaste tiden haft marknaden emot sig eftersom man är rädd för minskade intäkter från tv-delen av bolaget.

Jag är inte så orolig för det för samtidigt som den delen minskar lite ökar de andra delarna riktigt fint och ser man till min favoritdel, nämligen utdelningen så ser vi att de höjt utdelningen varje år i sju år (vilket inte är fantastiskt men ändå) men i gengäld har man delat ut i sextio år och även om man inte alltid höjer så ökar ändå utdelningen och avkastningen till ägarna hela tiden. Man använder dessutom en hel del pengar till att återköpa aktier vilket ju bidrar till aktieägarnas förmögenhet.

Direktavkastningen är låg. Den ligger i dagsläget runt 1,5 % men med en utdelningsandel på 27 % och en historik gällande höjningar på mellan 10-25 % per år så hoppas i alla fall jag på ökningar framöver och man får väl också se till totalavkastningen vilken varit god. EPS har vuxit i genomsnitt 9,9 % om året de senaste 10 åren vilket är fint för en nöjesjätte som detta.

Jag ser fram mot att få köpa dotterns första Disneyaktier straxt efter att hon och jag haft vårt första Frozen-maraton.Bildkälla: att välja lycka

tisdag 27 juni 2017

Små bolag - Slottsviken

Inlägget innehåller affiliatelänkar

Jag har länge funderat på om jag skall skriva det här inlägget baserat på det faktum att bloggare skulle kunna ha kursdrivande effekt i mycket små bolag. Nu är jag väl medveten om att min läsarskara är så liten att det är högst osannolikt att mina texter skulle påverka på något väsentligt vis och därför gör jag bedömningen att jag vågar skriva om ett par riktigt små bolag. Idag börjar jag med Slottsviken.Bolaget

Jag har skrivit om det här bolaget någon gång tidigare eftersom det är en liten del av min portfölj och idag vill jag mest reflektera över värderingen och se om det finns någon därute som skulle vara intresserad av att bolla lite idéer gällande just värderingen i denna typ av mikrobolag.

Slottsviken är ett litet fastighetsbolag som handlas på aktietorget. Det var tidigare ett medicinutvecklingsbolag men den verksamheten gick inte så himla bra så 2013 bytte bolaget huvudägare, tillsatte en ny VD och bytte inriktning och kom att fokusera på fastigheter.

Man började på noll och har idag ett bestånd värderat till 80 miljoner kronor. Ni ser själva hur litet det här bolaget är. Börsvärdet är idag straxt över 24 miljoner kronor och handeln i aktien är nästan obefintlig så det här inlägget är verkligen inte en köprekommendation. Jag äger bolaget för att jag träffade bolagets VD under min tid på handels i Göteborg och jag har stort förtroende för hans kunskap på området. Jag tycker dessutom att det är roligt att ha en väldigt nära anknytning till bolagets tillgångar och jag är medveten om att jag kommer bli sittande med de här aktierna väldigt länge men det gör mig inget för jag ser bolagets potential samtidigt som det är en ganska liten del av min portfölj.

Ekonomi och inriktning

I dagsläget äger man endast fyra fastigheter (egentligen fem men två av dem är sammankopplade) i områdena kring Göteborg och man har ett ganska stort beroende av enskilda kunder men det är inte det som jag ser som risker och möjligheter i bolaget.

Det är givetvis så att man skall ha koll på dagsläget och i dagsläget går bolaget men förlust nästan varje år men det har att göra med att man redovisar enligt K3 istället för IFRS som de flesta andra bolag gör. Detta betyder i sin tur att värderingsskillnader i fastigheterna inte går över resultaträkningen utan det är helt skiljt från redovisningen vilket gör att det ser ut att gå betydligt sämre än det faktiskt gör. Det negativa resultatet är egentligen bara bokföring och vad man gör är att samla på sig kapital för nyförvärv och projekt och det är nu vi kommer till det spännande för bolaget har ett par riktigt trevliga projekt i pipeline.

Idag ligger substansvärdet på 1,12 kr/aktie, det bokförda värdet är 0,72 kr/aktie och b-aktien handlas runt 0,60 kr. Det innebär att man får 46 % rabatt på verkligt värde men man får också drygt 16 % rabatt mot bokfört värde och där har vi en hel del säkerhetsmarginal vilken kommer sig av att bolaget är så litet och handlas på en lista ingen känner till.

Bolagets huvudägare och VD är Jakob Östberg. Bolaget har ungefär 1200 aktieägare men de 10 största ägarna står för majoriteten av ägandet så man behöver lita på dessa ägare och min erfarenhet är att det här gänget har som målsättning att bygga ett så framgångsrikt bolag som möjligt eftersom det är en hel del pilotskola inkluderat och när man hanterar sin och sina vänners ekonomiska förutsättningar tenderar man att försöka göra ett bra jobb.

Bolagets fokus i dagsläget är att förvärva och förvalta fastigheter i stadsnära områden och målsättningen är att på 10 år nå en fastighetsportfölj värd 1 miljard kronor. Man är inne på sitt femte år (fjärde om man räknar snällt) om man har "bara" klarat av de första 80 miljonerna och det är nu jag kommer börja resonera och kan må bra av lite input från er som läser det här.

Projekt

Under förra året meddelade man att man fått ett positivt planbesked för fastigheten Pionen 1 i Mölndal. Man meddelade också att man vunnit en markanvisning i Skara Bro.

Mölndal
I Mölndal skall man bygga ett 20-tal lägenheter och utöver det skall det finnas verksamhetslokaler så att platsen blir ett litet närcentrum. Det skall bli någon matbutik, kanske en restaurang och någonting mer.

Skara Bro
I Skara Bro skall man, i samarbete med arkitektfirman D Office, bygga 20 st radhus vilka skall upplåtas i form av bostadsrätter.

Tidsplan för dessa båda projekt är något oklart men byggnationen av fastigheten i Mölndal sätter förhoppningsvis igång under 2018 och det andra projektet går igång när kommunen har strulat färdigt.

Skall vi räkna lite?

Projektekonomi

Mölndal

Gudarna skall veta att jag inte är byggnadsingenjör och jag har ingen koll på den här typen av ekonomiska beräkningar så det här blir bara grova överslag men låt oss titta på förutsättningarna.

I Mölndal ägs redan marken och man är själv om projektet. I ren spekulation skulle jag gissa mig till att det där 20-talet bostäder man planerar kanske håller ett genomsnitt av 70 kvm stycket. Några mindre och några större. Det skulle innebära att man behöver bygga ungefär 1400 kvm bostäder och utöver det kanske man petar in 800 kvm affärslokaler (rena spekulationer). I dagsläget ligger det ett hus med 444 kvm affärslokaler på fastigheten men det är bara en fjärdedel av fastighetens yta så med lite tur kan det bli som jag tänker.

Vad kan det då kosta att bygga?

När jag googlar runt verkar det kosta mellan 25.000-35.000 kr kvadraten att bygga bostäder och det är lite billigare att bygga affärslokaler men säg att det går lös på 30.000 kr/kvm att bebygga fastigheten. Utöver det måste man räkna på alla kringutrymmen som korridorer, tvättstugor m.m. vilket verkar lägga på ungefär 10.000 kr per bostadskvadrat.  Det skulle innebära en kostnad av 88 miljoner kronor.

Jag har ingen aning om hur man skulle värdera ett sådant bygge men antag att de skulle sälja lägenheterna som bostadsrätter. När jag har kikat på ett antal bostadsrättsföreningars uppbyggnad och ekonomi verkar det vara så att bostadsrättsföreningen står för mellan en och två tredjedelar genom eget lån, slarvigt räknat, och lägenhetsköparna för en till två tredjedel av fastighetens pris. I dagsläget säljs lägenheterna i det området för mellan 35.000-45.000 kr/kvm där den övre delen av spannet verkar stämma bäst för nyare lägenheter.

Detta skulle innebära, om vi räknar lågt och bostadsköparna står för hälften samt att det de betalar ligger i mitten av spannet ovan, att varje bostadskvadrat inbringar 80.000 kr/kvm (40.000*2) vilket ger ett totalbelopp om 112 miljoner kronor.

Till detta kommer verksamhetslokalernas värde vilket blir ännu mer spekulation men låt oss anta att årshyran per kvadrat ligger på 800 kr och att avkastningskravet ligger på 5 % så har vi lagt in marginaler åt båda håll. Då skulle värdet av lokalerna vara 12,8 miljoner kronor (800*800/0,05).

Total projektvinst skulle då vara knappt 36,8 miljoner kronor.

Skara Bro

Med samma logik som ovan kanske vi kan anta liknande prisbild men att radhus vanligtvis är lite större än lägenheter så låt oss anta 20 radhus á 120 kvm. Dessutom skall projektet delas med arkitektfirman och man är tvungen att betala för marken.

Det är 2400 kvm som skall byggas totalt så låt oss räkna på Slottsvikens del om 1200 kvm. Intäkterna borde kunna bli 96 miljoner kronor. Utgifterna för att bygga, om vi förutsätter liknande totalbelopp som ovan, borde landa på 48 miljoner kronor och till detta kommer markavgift. Jag har verkligen ingen aning om vad en tomt i Skara Bro kan betinga men jag skulle gissa mig till att om man köper loss den från kommunen kanske man kan komma undan med en miljon per tomt och då får man lägga på ytterligare 10 miljoner i kostnad vilket gör att projektet landar på 38 miljoner i vinst.

Summering

Vi vet i dagsläget väldigt lite om projekten och det är ett microbolag så det lär inte komma särdeles mycket information heller men ovanstående är min bästa gissning där du, om du har en bredare kunskap än jag, gärna får dela med dig.

Om ovanstående faller in kommer vinstpotentialen vara närmare 75 miljoner kronor för ett bolag som är värt 24 miljoner. Om bolaget väljer att behålla Mölndalsfastigheten borde vinsten från Skara Bro kunna täcka bolagets behov av eget kapital till detta men då skall man vara medveten om att det finns en skevhet i tiden men det skulle ju innebära att bolaget kan öka från 80 milj i fastighetsvärde till någonstans i häraden 200 miljoner kronor på befintliga projekt, utan att ta in nytt kapital från ägarna. Det skulle också finnas utrymme att förvärva efter detta vilket gör att man skulle kunna ta ett rejält språng framåt.

Jag vet inte hur nära eller hur långt ifrån jag är i mina bedömningar men när jag i våras var på bolagets årsstämma fick jag några minuter i samtal med VD och han kunde inte svara på särdeles många frågor (med hänvisning till reglerna gällande noterade bolag) men när vi diskuterade hur bolaget skulle kunna uppnå målsättningen om en miljard i fastighetsvärde innan 2023-2024 då lös han upp och sa att han var förvånad över att ingen verkade räkna på projekten de hade i portföljen.

Jag har nu räknat på projekten och med tanke på hur fylld av tillförsikt VD var gällande de här projekten, är det min bedömning att jag förmodligen räknat väldigt fel och tagit i i underkant eller missat någonting väsentligt.

Vad tror du om detta?Bildkälla: slottsviken.selördag 24 juni 2017

Syltad rödlök

Det händer ibland att jag bestämmer mig för att göra någonting nytt eller någonting gammalt och när jag jobbade på en krog i stan hade vi syltad rödlök till våra hamburgare. Det var för 10-15 år sedan och det är sällan jag gör syltad rödlök hemma. Så sällan att hustrun inte kan minnas att jag någonsin gjort det till henne så när jag bestämde mig för att göra det till våra burgare för några veckor sedan blev hon lyrisk och sedan dess har vi en burk ståendes i kylen.

Foto: Herr Att Välja Lycka

Det är ytterligare ett sånt där enkelt recept som kan göra hemmamiddagen mycket roligare än vad den annars skulle vara och slutresultatet kan med fördel sparas ganska länge. Jag vet inte hur länge det håller eftersom vi brukar äta upp det men jag har svårt att tro att det inte skulle hålla, i kyl, i minst ett par månader.

Recept

Det du behöver är skivad röd lök (jag brukar ta ett par rejäla rödlökar per gång), en 3-2-1 lag och valfria kryddor. Eftersom jag skrev om 3-2-1 lag för ett tag sedan är det bara att läsa i det inlägget om hur man gör. Jag brukar använda en sats på 1,5 dl socker, 1 dl vatten och 1/2 dl ättika för den mängden lök. Jag brukar slänga i ett tiotal vitpepparkorn, ett lagerblad, en stjärnanis och en liten bit kanelstång men detta är helt frivilligt.

Sedan kokar jag alltihopa tills vätskan i stort sett är bortkokad. Det enda som är kvar är lite kletig sirap i botten av kastrullen. Då tar jag bort kryddorna och kyler av alltihopa och då är det klart.

Blir bra som gå-bort present också för den som vill ha en sådan.

Det här är riktigt gott till stekar, burgare, pulled pork, tacos, kalops osv. Det är bara fantasin som sätter gränserna och dina gäster kommer häpna över din kreativitet.

Lycka till


Bildkälla: att välja lycka

fredag 23 juni 2017

Glad midsommarJag vill passa på att tacka alla som läser, kommenterar och följer mitt äventyr. Min resa mot en lyckligare tillvaro ljusnar av ert deltagande.Glad Midsommar


Ps. Idag produkttestar jag Kopparbergs sparkling rosé. Jag lovar att komma med ett utlåtande inom kort. Ds.


Bildkälla: freeimages.com

torsdag 22 juni 2017

AVL-Portföljen ökar i Danmark

Inlägget innehåller affiliatelänkar

Nu är det dags att shoppa upp löningen igen. Avl-portföljen är ju ett projekt jag startade förra året för att visa på vad ett ihållande sparande av en rimlig peng varje månad kan innebära för hushållsekonomin om man bara ger det lite tid. Det är inga konstigheter, inget hokus pokus utan vi köper aktier varje månad och ser pengarna växa.

Den här månadens 500-ing gick till att utöka innehavet i Nordnet Superfonden Danmark. Det kan ses som ett tråkigt val men logiken är som följer. Novo Nordisk har redan gått starkt men det finns mycket mer att hämta, precis samma sak gäller för Danske bank och oavsett värdering så är det stora, starka kassamaskiner som genererar enorma summor pengar. Dessutom innehåller fonden en hygglig portion Vestas som bidrar med miljöenergi vilket borde vara en framtidsbransch på alla sätt och sist men inte minst tycker jag att det finns ett case i Pandora vilket är ett smyckesbolag som har åkt på mycket stryk på sistone. Det sistnämnda kan ju ha hamnat i en svacka som beror på att storsäljarna inte längre är på modet men bolaget borde kunna hitta nya produkter att komplettera med för att få upp omsättning och lönsamhet igen.

Köp

Den 19/6 köptes fondandelar i Nordnet Superfonden Danmark för totalt 559 kr. Detta innebär att portföljen ser ut som följerEftersom vi startade portföljen i slutet av april 2016 och första insättningen skedde 2/5-16 så tror jag att det är lämpligast att utgå från 1/5 som årsstart. Vi har nu satt in totalt 8500 kr och vi har fått totalt 829 kr i avkastning. Det innebär totalt 9,75 % i avkastning och i år (AvL-år) har vi fått 2,75 % avkastning. Detta samtidigt som OMXS30 avkastat 1,27 % under samma AVL-år så vi håller oss hyggligt.

Följ gärna portföljen på SharevilleBildkälla: nordnet.se

tisdag 20 juni 2017

Små justeringar i portföljen ger 5,6% extra direktavkastning

Inlägget innehåller affiliatelänkar

Det är bara början på sommaren men det fanns några saker jag väntat på att göra ett tag. Jag har suttit med en handfull aktier i Kinder Morgan sedan december 2015 och det är inget fel på det bolaget men jag känner att två saker arbetar mot mitt ägande i det bolaget. Det ena motståndet är att det är ett energibolag som arbetar med fossila bränslen och halva familjen AvL (eller kanske två tredjedelar numer) är motståndare till denna typ av ägande.


Det andra motståndet, vilket är viktigare för mig, är att jag sällan känner att jag hinner följa bolaget och dess nyheter och aktien pendlar rejält varför det inte känns som en aktie jag kan äga länge och sova gott. Det verkar också vara ett bolag och en aktie man lämpligtvis skall ha lite koll på och därför var det nu dags att sälja av aktierna och gå vidare.

Totalt gav äventyret i KMI 8,4 % vilket inte är särdeles imponerande för 1,5 års investering men jag är ändå nöjd. Givetvis borde jag sålt för några månader sedan när aktien var några dollar dyrare men anledningen till att det blev nu var också för att jag tycker att det finns någonting att byta till.

Det kanske är vansinne att öka min exponering ytterligare mot fastighetsbranschen men när den rejält varma fastighetsmarknaden i Sverige klättrar varje dag har den amerikanska marknaden haft det lite tufft på sista tiden och dessutom har dollarn kommit ned lite så nu handlas Omega Healthcare Investors (OHI) i en nivå där jag är riktigt bekväm i att öka.

Nyligen ökade bolaget sin utdelning för nittonde kvartalet i rad och nu får man 63 cent per aktie och kvartal vilket ger 8 % direktavkastning om man lyckas klippa aktien för 31,5 dollar/st. Jag lyckades komma över aktien för 30,50 dollar styck för några dagar sedan och själva dollarn fick jag till ett pris om 8,65 kr vilket var ett halvår sedan den kostade senast så jag är ganska nöjd.

Det är inga stora summor som bytt plats men dessa kronor genererar numer drygt 5,6 %-enheter mer i direktavkastning vilket är mer än vad de flesta aktier genererar i sin helhet och om bara ett par månader räknar jag med att OHI höjer utdelningen för tjugonde kvartalet i rad och då kommer jag jubla hela vägen till banken.Bildkälla: omegahealthcare..com


lördag 17 juni 2017

Pasta med champinjoner och sparris

Inlägget innehåller affiliatelänkar

Jag gick in på ICA för ett tag sedan och insåg att ICA basic hade hittat på att göra fler former på pastan än de vanliga och det tycker vi om. Jag är som bekant glutenintolerant och pasta kostar vanligtvis fyra gånger mer för mig än för dig och det är ganska trist. Det är därför jag blir glad när de lite billigare märkena hittar på nya saker för det gör att min mat bara blir dubbelt så dyr som vanlig mat.Pasta med champinjoner och sparris

Jag är ingen matfotograf men jag har i alla fall försökt. Dessutom piffade jag till det med några basilikablad så där som riktiga kockar gör :-)

Det här är ett simpelt recept där jag hackade en lök och ett par vitlöksklyftor som jag stekte i en skvätt olja. När jag var på Ica hade de små champinjoner för 38 kr/kg så jag stekte ca 250 g, hela, efter att löken blivit genomskinlig. När champinjonerna börjat få färg tog jag i 2/3 bunt sparris vilka jag bara delat i ca 3 cm långa bitar. Sparrisen skall bara få lite värme men de behöver ha kvar lite stuns.

Det hela kryddas med lite salt och peppar och vill man kan man välja att röra ut en rågad matsked crème fraiche i blandningen eller en näve riven ost. Därefter rör man runt en ganska stor mängd kokt pasta i sin "sås" och sedan är det klart.

Enkelt.

Om man inte vill ha crème fraiche eller ost i maten kan man ta i lite av den kryddolja man gjorde för några veckor sedan efter att jag publicerat det receptet.

Ekonomi

Jag var nyligen ute på en italiensk restaurang och åt med ett par vänner och vi betalade 159 kr per talrik och till det tog vi ett glas husets för 59 kr till per person. Jättegott men ganska stökigt i lokalen och det hade nog faktiskt varit angenämare att vara någonstans där det var lugnare och jag är inte helt säker på att jag skulle vilja påstå att den serverade pastarätten var bättre än den jag presenterade här ovan.För en portion av ovanstående betalade jag 6,81 kr och för en hygglig flaska vin betalar man en hundring vilket betyder att varje servering går lös på ungefär 32 kr. Det skall jämföras med de 218 kronorna restaurangen skulle ha.

Jag betalar gärna för restaurangens service men jag sparar också gärna pengar. På ovanstående middag kunde vi alltså sparat 744 kr då vi var fyra personer på plats. Det blir 372 kr/par och skulle man få för sig att byta ut en utemiddag i månaden mot en hemmamiddag istället skulle man således kunna samla på sig en ganska stor hög pengar om man bara ger det lite tid.


Jag åt ute oftare när jag var yngre. Då åt jag "vanlig" middag ganska ofta. Numer blir det med mer eftertanke vilket oftast innebär att upplevelsen blir mer värdefull för mig. Om det innebär att jag bara genom att byta lite fokus på umgänget kan samla på mig 4,5 miljoner kronor är ju givetvis jag nöjd över det.Bildkälla: att välja lycka och z2036.blogspot.se

fredag 16 juni 2017

Barnsparande del 2

 Inlägget innehåller affiliatelänkar

I veckan skrev jag den första delen om i serien om barnsparande och här kommer del två. Första delen avhandlade kontoform och tankar om sparande i allmänhet men nu tänkte jag grotta ned lite mer på djupet.Sparstrategi

Redan i november 2015 skrev jag om vikten av månadssparande och har skrivit metervis om det sedan dess. Oavsett om sparandet är till dig eller till dina barn är det viktigaste att komma igång direkt och hålla i så länge det är möjligt för tiden är din vän och ränta-på-ränta kommer skapa ekonomiska förutsättningar du inte hade haft möjlighet till utan denna underbara effekt.

Om man månadssparar 500 kr/mån i 30 år och får 11 % i genomsnittlig avkastning (vilket händelsevis är den genomsnittliga avkastning Stockholmsbörsen gett de senaste 35 åren) kommer du ha betalat in 180.000 kr men portföljen kommer vara värd 1.112.386 kr. Ränta-på-räntaeffekten har alltså inneburit 932.386 kr extra.

Bild: z2036.blogspot.se
Som jag skrev sist väljer vi alltså att spara halva barnbidraget. Detta krävde en del förhandling för jag tyckte att det kunde räcka med ett par hundringar tills jag och hustrun hade så att vi var nöjda men vi bestämde oss för att en femhundring var rätt nivå för oss. Jag har inte helt bestämt hur jag skall göra men jag tror att det kan tänkas bli så att Joy kan bli mottagare av AvL-Portföljen också när hon blir stor men vi får se vad som händer.

Aktier eller fonder

När det kommer till den här huvuddelen av barnsparandet har vi enats om enkelhet. I familjen är det jag som är intresserad av aktier och olika sparstrategier. Hustrun är intresserad av sparande och ekonomisk trygghet men det skall vara enkelt, problemfritt och hon är egentligen inte intresserad av att följa bolag och arbeta för lite extra avkastning. För henne är fonduniverset perfekt för då är det någon annan som väljer aktier och man behöver egentligen bara välja ett par, tre fonder, en gång och sedan är det bara att fortsätta spara.

Vi har därför valt att hustruns sparande skall vara så enkelt som möjligt. Hon har ett autogiro som går direkt in i förvalda fonder vilka jag hjälpt till att välja och på samma sätt har vi nu byggt upp dotterns sparande. Vi har ett autogiro vilket plockar in pengar på hustruns depå, in i en kapitalförsäkring där det automatiskt köps fonder efter en förvald fördelning. Det kräver inget mer än att se till att det finns pengar kvar på kontot i slutet av månaden.

Fördelningen är också enkel. Vi har utgått från samma logik som jag skrev om i maj förra året när jag skrev en "steg för steg guide" till att börja spara. Vi har valt att placera 40 % i Avanza Zero, 50 % i Länsförsäkringar global indexnära och 10 % i Didner & Gerge småbolag som krydda.

Svårare än så behöver det inte vara om man inte vill.

Risknivå

Går du till en banksäljare och ber om hjälp med att komma igång och spara kommer hen fråga vilken risk du vill ha och vilken sparhorisont du har. Oftast är resonemanget att ju längre sparhorisont man har desto högre risk kan man ta och 18-20 år är definitivt en lång sparhorisont så man kan ta mycket risk.

Nu är frågan vad risk är och i de flesta hänseenden brukar man hävda att risk är svängningar/volatilitet, dvs hur mycket kan man förvänta sig att sparandet går upp och ned under en given mätperiod. Hög risk brukar innebära att det kan svänga 15-25 % per år upp eller ned men över en 20-års period borde man kunna förvänta sig att sparandet i genomsnitt går upp.

Du kanske säger till banksäljaren att, lite risk kan du allt ta men det vore ju fint om barnen kunde få lite pengar när de skall flytta hemifrån så du vill inte riskera allt för mycket. Då kommer du få en dyr blandfond med en relativt stor portion ränteinstrument. Vi kan då förvänta oss att det svänger mindre men vi kan samtidigt förvänta oss att den genomsnittliga avkastningen över tid blir mycket lägre.

Ett snabbt räkneexempel säger att om en svensk indexfond kanske ger 10-11 % och en globalfond kan förväntas ge 7-8 % skulle en fördelning om 50/50 ge en förväntad avkastning om ca 8-9 % om året.
Om vi utgår från att blandfonden har liknande fördelning på sin aktiedel som ovan men aktiedelen är 50 % och så petar man i en räntedel på 50% som kan förväntas avkasta 1-2 % per år, då får man en förväntad avkastning per år på 4-6 %.

4-6 % är ju inte fy skam men då skall man dels ta i beaktande att det förmodligen kommer bli lägre än så eftersom de flesta blandfonder kostar 0.5-1% i avgift per år men även utan att räkna med det kan vi peta in de två olika scenariorna i en kalkylator och se vad som händer.

500 kr/mån i 20 år blir 276.381 kr med 8,5 % ränta och 186.671 kr med 5 % ränta. Det innebär att du byter bort 89.710 kr eller närmare 33 % om du väljer 50 % räntepapper i ditt barns sparande.

Varför

Varför skulle man byta bort en tredjedel av värdet i sina barns framtida förmögenhet?

Det handlar om rädsla. Risk är någonting som låter farligt och alla har hört talas om bolag som gått i konkurs och sparare som förlorat allt de sparat ihop under livet.

Låt oss därför kika på vad det är för risk i ovanstående portfölj om man väljer den svenska indexfonden och den globala indexfonden. Du kommer äga en andel av ca 1600 bolag från hela världen. Givetvis skulle en rejäl kris kunna skaka om de här bolagen ordentligt men att mer än, säg 50 av bolagen går i konkurs känns väldigt osannolikt. Skulle 50 bolag gå i putten och vi antar att det var bolag som representerar en jämn fördelning av portföljen kommer du bli av med 3 % av ditt sparande. Motsvarande del i en blandfond med exakt samma förutsättningar i övrigt skulle vara 1.5 %. Om detta skulle inträffa år 20 av sparande skulle det i fallet du valde bara aktiefonder innebära att du förlorar  8.291 kr och i blandfondsexemplet blir du bara av med 2.800 kr. Det skulle alltså innebära att du förlorar nästan 5.500 kr mer om du väljer 100 % aktier men betänk då att skillnaden var 89.000 kr till förmån för det valet så det finns en hel del fallhöjd.

Låt oss förvärra situationen ytterligare. Låt oss anta att räntemarknaden är helt oförändrad men krisen innebär att alla bolags aktiekurser går ned 25 % förutom de bolag som går i konkurs. De bolagen blir givetvis fortfarande värda noll.

Det skulle innebära att värdet av en aktieportfölj skulle gå från 276.381 kr till 201.067 kr. Ett massivt tapp på drygt 75.000 kr. Det vore ju fruktansvärt att bli av med det. Då är det mycket bekvämare att blandfonden bara går ned totalt 13,8 % istället för 25 %.

Eller?

Blandfonden skulle gå från 186.671 kr till 160.887 kr dvs en minskning med 25.783 kr. Det är en mycket mindre förlust än de 75.000 kronorna man blir av med om man väljer aktiefonder men ser du vad jag ser?

Hade du valt aktiefonder hade slutvärdet, mitt i krisen, fortfarande varit högre än det förväntade bästa utfallet hos blandfonden.

Summering

Historiskt har aktier bevisligen varit det bästa alternativet för sparpengar. Om man inte vill, kan eller har möjlighet att engagera sig särdeles mycket i sina, och sina barns sparpengar men ändå vill skapa goda förutsättningar kan man välja breda, billiga indexfonder med många innehav. Den avkastning man kan förvänta sig är genomsnittlig men den är god nog.

Skulle man vara orolig för att förlora pengar när det börjar närma sig den dag då barnet skall få pengarna kan man själv sälja fondandelar och köpa en räntefond då. Eller sätta pengarna på ett räntekonto. Huvudsaken är att man inte skall betala för att dyra förvaltare skall välja ränteinstrument åt dig i 20 år när det kommer innebära att ditt barn blir betydligt fattigare i slutändan än om du hade valt själv.
Bildkälla: tribune.co.uk och z2036.blogspot.se

onsdag 14 juni 2017

AVL-Portföljen byter preferensaktie

Inlägget innehåller affiliatelänkar

Nyligen diskuterade jag SAS preferensaktie och huruvida man borde byta ut den mot någonting annat och jag konstaterade då att det nog faktiskt var dags att byta till en preferensaktie med högre förväntad avkastning.

Personligen tycker jag att det är svårt att avgöra vilket som är bäst när man väger för och nackdelar med en finit kontra en infinit preferensaktie. Jag tycker det är ganska trevligt att ha ett slutdatum på dem men i gengäld så känns det inte som om det behövs på exempelvis Akelius preferensaktie.

I slutändan landade beslutet i vad jag tycker ger en tillräckligt hög direktavkastning i förhållande till risk samtidigt som aktieslaget erbjuder en tillräcklig likviditet. Ni som följer portföljen på shareville vet redan vad jag valde men för er andra kommer det här.

Byte

Den 9/6 såldes 1 SAS Preferensaktie för 540 kr och samma dag köptes 2 st Klövern Pref för 297,80 kr/st vilket blev 595,60 kr totalt. Vi använde helt enkelt lite av de likvider vi hade tillgängliga. Detta innebär att portföljen ser ut som följer
Vad tror du om bytet?


Följ gärna portföljen på SharevilleBildkälla: nordnet.se

tisdag 13 juni 2017

Skatteverket fungerar inte

Att skatteverket inte fungerar alla gånger det visste vi sedan tidigare men för oss redovisningskonsulter betyder det någonting helt annat den här veckan. Jag har förberett mig på  att arbeta riktigt långa dagar den här veckan och på torsdag förväntade jag mig inte att komma hem alls men nu visar det sig att vi får en veckas respit vilket borde kunna innebära att livet blir en gnutta enklare. Det kommer som minst bli lättare att andas.Man får vara glad för det lilla.Bildkälla: skatteverket.se


måndag 12 juni 2017

SAS Preferensaktie - Äga eller icke äga, det är frågan

Inlägget innehåller affiliatelänkar

Jag blev nyligen uppmärksammad på ett problem jag gått och gnagt på ett tag och det är den sjunkande avkastningen på SAS Preferensaktie. Denna aktie är ju utformad så att nästa år kommer inlösenkursen sjunka till 525 kr och något år efter det börjar utdelningen höjas. Detta ger tydliga signaler om att aktien kommer att lösas in under 2018.Frågan är då när detta kommer ske och hur man skall hantera sitt innehav fram tills dess.

Det vi inte vet är när under 2018/2019 som bolaget kommer lösa in aktierna (eller om de alls gör det) men om vi antar att de löser in dem så fort de får kommer vi hinna få fyra utdelningar till och sedan är det stopp. Eftersom aktien idag handlas runt 540 kr innebär det att vi kommer få en förväntad avkastning på straxt under 6,5 % fram till inlösen (4*12,50+525-540/540). Det mest sannolika scenariot som jag kan se är inte att man löser in aktien så fort man får utan så sent man kan fast innan utdelningen ökar men jag vet faktiskt inte hur marknaden nu värderar risken i SAS. Det verkar ju onekligen som om risken kommit ned rejält sedan man släppte den här preffen så det kan ju vara så att man har möjlighet att refinansiera sig betydligt billigare och då blir det ju tidigarelagt.

Oavsett så handlar det här om hur jag/vi skall eller kan agera. Det finns en rad preffar därute för den som vill ha den typen av aktier och givet ovanstående antaganden finns det en rad som har en högre förväntad avkastning.

Jag har mina personliga favoriter bland preffarna i Oscar properties B, Akelius, Hemfosa och Klövern även om jag inte äger Hemfosas preff då jag istället har en ganska hög exponering mot deras stamaktie. Bland de med en aning högre risk föredrar jag ALM, Amasten och det lilla Pegroco.

Med en rimligt försiktig portfölj är det ganska lätt att landa på 7 % direktavkastning och om vi nu antar att SAS Preffen är nere under detta så kan det vara aktuellt att byta över nu och om man tror att man har 1-2 utdelningstillfällen kvar innan man behöver bry sig om att fatta ett beslut så kan man vänta.

Personligen har jag börjat flytten.

Hur gör du?


Bildkälla: sasgroup.net

lördag 10 juni 2017

Wild sparkling rhubarb

Inlägget innehåller affiliatelänkar

Det är sommar i Sverige och tydligen skall man dricka rosa vin med bubblor när det är varmt. Min hustru har förbjudit mig att använda sodastreamern på ett billigt boxrosé men i ärlighetens namn spelar det inte så stor roll eftersom vi dricker väldigt lite, oavsett sort.

Själv föredrar jag ju min whisky eller ett kraftigt rödvin men det händer allt att det slinker ned någonting som är så sött att tungan krullar sig också. Häromsistens skulle jag köpa med mig en flaska något till en middag vi gick på och väl inne på bolaget hade jag svårt att bestämma mig för vilket rosa bubbel jag skulle ta med mig. Nu vet jag att de vi skulle till inte är särdeles intresserade av vin de heller men när jag har haft någonting hemmablandat har det mottagits med intresse så jag landade i en flaska Wild Sparkling Rhubarb.


Med tanke på att den kostade 59 kr på bolaget räknade jag med en alkoläsk i storflaska och det var ungefär det vi fick. En söt, bubblig alkoläsk med smak av rabarber. Uppfriskande och kul men inte mycket mer än så.

Detta fick mig att fundera på om man inte borde kunna fixa till det här själv och givetvis kan man det. Nu tycker jag inte att man kan byta ut en köpeflaska mot någonting hemgjort om man skall ge bort det (när det handlar om just precis det här) men skall man hålla en bjudning kan man med gott samvete hälla upp fördrinken utan att gästerna ser det och då är det väl trevligt om man får en drink som är godare och fylligare än den man kan köpa? Dessutom blir det billigare och man kan skryta lite om sina kunskaper. Bäst av allt är att det är himla enkelt att servera en alkoholfri variant och en med alkohol om man skulle vilja.

Recept

I sin enklaste form kan man välja en köpt rabarbersaft vilken man blandar med ett billigt, halvtorrt, bubbligt vin men då har man ju inte vunnit särdeles mycket alls.

Om man inte vill göra sin egen rabarbersaft kan man fortfarande köpa den även om det är skitenkelt att koka egen rabarbersaft och det brukar finnas ett överflöd av rabarber i våra trädgårdar så det är nog bara att fråga en granne om man kan få plocka lite.

Oavsett hur man gör är en slatt rabarbersaft viktig för att smaksätta drinken så det får man fixa först. Därefter tycker jag att man med fördel kan använda en billig fruktsoda eller varför inte egenbubblat vatten och lite sockerlag man själv gjort på vatten och socker. Inga svårigheter. Vill man kan man skvätta i ett par droppar citron också ifall det blir för sött.

Om man sedan vill ha i alkohol tycker jag att man kan använda en ljus, billig rom vilken kommer bidra med lite extra smak och sötma och eftersom den är stark räcker det med lite.

Ekonomi

Det mesta av pengarna man lägger i systembolagets kassa är skatt men om nu 750 ml köpedryck kostar 59 kr, vad kostar det att göra egen?


Den här drinken skulle landa på straxt över 4 % och mer behövs väl inte. 8,66 kr/flaska ger en skillnad på 50,34 kr. Jag skulle inte bli förvånad om det slinker ned ett par, tre flaskor rosa bubbel per grillkväll hos en normal förortsfamilj och eftersom grillkvällar är en svensk nationalsport så kan jag mycket väl tänka mig att det går att grilla varje helg från maj till september. Det skulle innebära att man kan spara 2215 kr per sommarsäsong på att blanda egna fördrinkar.

Jag tänker att man egentligen kan ha roligare för de tusenlapparna än att betala dem i statlig skatt men vad vet väl jag. Personligen köper jag alldeles för mycket systembolagsdricka men det är inte särdeles ovanligt att jag blandar själv också och då gör jag det främst för att man kan bestämma smakerna själv men det gör ju inte saken sämre att man sparar en slant också.

Härnäst skall jag se till att försöka komma över en flaska Kopparberg Sparkling Rosé för att se hur den står sig mot mina egna kreationer. Blir det en försäljningssuccé kanske Kopparbergs aktie klättrar ännu högre i sommar vilket vore kul.

Ha en skön sommarBildkälla: systembolaget.se och att välja lycka

torsdag 8 juni 2017

Barnsparande del 1

Inlägget innehåller affiliatelänkar

Det här med barnsparande är ett ganska frekvent ämne för diskussion. Hur gör man, hur mycket skall man spara, hur mycket risk skall man ta, vilken kontoform skall man välja, spara i eget namn eller barnets och när skall barnet få tillgång till pengarna?

Massor av frågor finns det och det finns förmodligen lika många svar som det finns föräldrar. Idag skall ni få genomlida några rader av herr AvL´s filosofi i ämnet.

Hur, var & när?

Hur är ganska enkelt tycker jag. Personligen väljer jag en nätmäklare och sparande med autogiro för det bredare sparandet och vi började direkt vid födseln men det är nog allt som är någorlunda okontroversiellt i vårt tankesätt.

Personligen tycker jag inte att barnet skall ha kunskap om huvuddelen av sitt sparande under uppväxten. Jag vill inte att min dotter skall förvänta sig att få en massa pengar när hon blir äldre för det kan ge en skev förväntansbild och det kan också ge upphov till onödiga diskussioner när det börjar närma sig. Baserat på den begränsade empiriska studien av mig själv kan jag väl säga att det inte är alla unga vuxna som skulle klara av att hantera en större summa pengar på ett vettigt sätt och då vill jag ändå tro att jag tillhörde de mer försiktiga unga männen när det kommer till just ekonomi.

Vi har således valt att starta en kapitalförsäkring i vårt namn men med dottern som uttalad förmånstagare. När hon blir lite äldre kommer vi starta ett konto i hennes namn som vi kan använda i lärosyfte.

Fördelar

Detta innebär bland annat att vi har rätt att förvalta pengarna oavsett summa. Det är nämligen så att omyndiga med större tillgångar än åtta prisbasbelopp skall ha hjälp av en överförmyndare och vi vill inte behöva begränsas bara för att vi lyckats förvalta dotterns sparkapital på ett bra sätt. Vi borde kunna få dispens att förvalta själva men det kan ändå bli besvär och är man så lyckligt lottad att man kan spara barnbidraget kommer portföljen vara värd mer än dessa åtta prisbasbelopp innan barnet är femton år gammalt.


Bild: z2036.blogspot.se

En kapitalförsäkring har också fördelen av att den inte ingår i tillgångsmassan i ett dödsbo utan går direkt till förmånstagaren så skulle det hända oss någonting får dottern pengarna. Jag skrev om det för ett tag sedan här. Det är också ganska bra att skatten som skall betalas tas från tillgångarna i kapitalförsäkringen vilket gör att pengarna kommer vara skattade och klara vid överlämnandet och föräldrarna behöver inte ta av sina pengar för att betala ISK-skatt samtidigt som sparandet skall ske.

Sist men inte minst tycker i alla fall jag att det är en enorm fördel att jag får bestämma när min dotter skall få tillgång till pengarna för jag skulle mycket hellre ge pengarna till dottern när hon har ett verkligt behov av dem än att hon hittar på att hon måste supa bort hundra tusen under en månad på Ibiza.

Det finns förmodligen massor av fördelar jag missat men skulle jag ta med allt skulle du förmodligen tappa intresset halvvägs.

Nackdelar

Vad skulle kunna vara fel med sparande till barnen?

Det kan finnas nackdelar. Kapitalförsäkringen kan innebära extra kostnader hos vissa leverantörer så man behöver vara noggrann med att välja en leverantör som erbjuder gratis kapitalförsäkring. Det finns också vissa sparprodukter du inte kan välja i en kapitalförsäkring men för oss övriga 99 % av svenska sparare skall nog de fonder och aktier man har tillgång till, räcka.

Övrigt

Vi väljer också att spara ganska lite till vår dotter. Sen är givetvis det vi tycker är "ganska lite" kan vara mycket mer än vad andra har möjlighet till men vi sparar halva barnbidraget till Joy. På hennes 20-årsdag hoppas vi att den delen av portföljen kommer uppgå till ungefär 350.000 kr och kommer vara ett rejält bidrag till den egna insatsen i en bostad.

Vi är så privilegierade att vi har möjligheten att spara mer än så men vi väljer att spara resterande del i vårt sparande. Det är i huvudsak en psykologisk skillnad men resonemanget är att det stora sparandet går till att familjen som helhet skall få så goda förutsättningar som möjligt och med det sparandet kan vi välja om vi vill skjuta till extra till våra barns framtid när/om behovet uppstår. Det sparande vi avsatt till Joy är hennes och endast hennes och därför känns det logiskt att den delen är mindre.

Med det sagt skulle jag nog säga att om man har möjlighet att spara mer men inte väljer att spara särdeles mycket varken till sig själv eller sina barn skulle jag bedöma att mer i barnsparande än mindre är att föredra så allt beror på familjens övriga förutsättningar.

Sist men inte minst kan jag nämna att skulle Joy få ett syskon kommer vi förmodligen spara till detta barn också, i samma kapitalförsäkring som vi sparar till Joy för att maximera deras förutsättningar. Vi kommer lära dem med ett individuellt sparande men det sparande de inte vet om kommer delas ut vid behov och i den omfattning som behövs för tillfället och jag är övertygad om att vi är kapabla att avgöra fördelning så att det blir relativt rättvist. Skulle vi avlida kommer barnen få samma summa vilket förmodligen kommer kännas mest rättvist i den situationen.

Summering av del 1

För att det inte skall bli för långt delar jag upp mina tankar i två delar men den här delen kan man summera med att familjen AvL väljer att spara till barnen i en kapitalförsäkring vi startat i eget namn med barnet/barnen som förmånstagare. Vi sparar förhållandevis lite till dottern men sparar mycket i sin helhet och skulle vi komma till den punkten då vi känner oss färdiga med sparande till familjen kan vi tänka oss att öka barnens sparande.

I lärandesyfte kommer vi senare välja att starta andra sparande som barnen själva kommer få vara med och förvalta men huvuddelen kommer de inte veta om.

Vilka sparprodukter vi väljer, vilken risk det innebär och när vi planerar att dela ut pengarna till barnen kommer i nästa inlägg om ett par dagar.Bildkälla: tribune.co.uk och z2036.blogspot.se

tisdag 6 juni 2017

Grattis Sverige!

Idag är det Sveriges nationaldag och då är det på sin plats med ett grattis. Det är ganska passande att jag nu också kan redovisa resultatet av den lilla utlottning jag satte igång för en vecka sedan.

Vi lyckades skaka fram 235 kr till Barncancerfonden och jag sa att jag bara skulle matcha de 130 kronorna som kom in de sista två dagarna men jag dubblar alltihop så vi har gemensamt fått in 470 kr. Det är betydligt mer än inget och jag är säker på att det kommer göra gott. Vad som nästan är mer viktigt är att det är runt 10.000 personer som sett inläggen och jag hoppas att allihopa har fått med sig att Barncancerfonden är en bra organisation så lite extra marknadsföring har förhoppningsvis också gjort gott.Eftersom det ändå blev ganska många lotter tyckte jag det var kul att på min lediga dags förmiddag skriva ut små, små lappar med alla nummer och låta dottern dra en lapp. Hon är väldigt snart fyra månader men jag tror inte att hon har hunnit införskaffa sig någon form av förkärlek för den ena eller den andra av er som var med och tävlade så jag ser henne som opartisk.

Vinnaren i lotteriet blev Markus @kallekarlsjo. Jag skickar ett meddelande på twitter så får du bestämma vilket av priserna du vill ha.

Till er alla vill jag säga tack. Tack för att ni delade inlägget, tack för att ni läste och tack för att ni bidrog.


Bildkälla: att välja lycka


söndag 4 juni 2017

Glöm inte att tävla lite - Nu med Castellumaktie i potten

Dagen efter löning utannonserades tävlingen där man kan vinna boken "Bli grymt rik på aktier".

Än så länge har det varit ett ganska svalt intresse men de hjältar som ändå hakat på är kungar och gudar i min bok för det som tävlingen egentligen går ut på är inte att skicka en bok över Sverige utan att ge lite stålar till barncancerfonden och än så länge har vi faktiskt fått in 105 kr vilket är enormt kul men det vore givetvis kul med mer.Därför utökar vi nu det här när vi närmar oss sista tävlingsdagen för du vet väl att tävlingen stänger ned i morgon kl 23:59.

Lottsedlar

För att öka motivationen lite så tänker jag matcha alla donationer som inkommer till Att Välja Lyckas egna insamlingsbössa från och med nu men för att ni inte skall bli alldeles skogstokiga sätter jag stopp vid en femhundring för mer har jag inte den här månaden.

Varje krona man skänker till barncancerfonden ger 2 lotter men man kan också motta en gratislott om man retweetar inlägget där tävlingen är med vilket du hittar HÄR.

EXTRA BONUS

Det verkar vara mängder av människor som inte tycker att boken är intressant och det kan vi ju inte låta hindra oss från givmildhet varför jag ger vinnaren möjlighet att välja om man vill ha boken eller om man istället vill ha en alldeles egen Castellumaktie. Här och nu erbjuder jag alltså istället för boken möjligheten att välja vinsten 1 st aktie i Castellum.

Det måste väl ändå vara värt en femma till barncancerfonden?

Kom igen nu, hjälp mig sprida tävlingen så att vi kan hjälpas åt att göra världen till en lite bättre plats.Bildkälla: freeimages.com

lördag 3 juni 2017

Veckans recept: Yoghurt

Inlägget innehåller affiliatelänkar

När jag var liten åt vi filbunke som mellanmål ibland. Då kunde man köpa filbunke i affär och det går kanske fortfarande men det var länge sedan jag såg en i butik nu. När jag var liten fick vi ibland med oss några filbunkar från lillebrors farmor och farfar. De hade mjölkkor på gården och farmodern gjorde ibland filbunke av den färska mjölken och det var alltid lite extra speciellt att äta den.

Efter att all den fina filbunken var uppäten tog man av den sista bunken och gjorde ny med köpt mjölk och det är det som är inspirationen till dagens inlägg.Egentligen är det enda som behövs för att syra mjölk en bakteriesträng som funkar, lite mjölk och en gnutta tid. Jag har alltid varit laktosintolerant men eftersom man inte visste vad det var när jag var liten så hade jag ofta ont i magen. I slutet av 90-talet började det bli mer välkänt och laktosfria produkter började dyka upp i butikerna men än idag är det en ganska rejäl prisskillnad mellan vanliga mjölkprodukter och laktosfria. Att sedan lägga på den extra kostnaden för att mejeriet har behandlat mjölken och kanske slängt i ett par vaniljkorn i den så att man kan kalla den vaniljyoghurt - då börjar det bli dyrt.

Kan man göra egen?

En liter laktosfri mjölk kostar i bästa fall 11-12 kr och den billigaste laktosfria yoghurten går lös på ca 17 kr/litern. Även bland standardsortimentet är det prisskillnad när mjölken kostar 7 kr/l och yoghurten kostar 10-12 kr men det är inte riktigt lika blodigt.

Så hur gör man då?

Man ser till att ha en liten skvätt naturell yoghurt stående i kylen innan man börjar. Man behöver en liter mjölk och sen är det bara att köra. Vill man vara på den säkra sidan skall man värma upp mjölken till ca 80 grader för att döda eventuella ovälkomna bakterier, låta mjölken svalna till ca 40 grader, vispa i någon matsked yoghurt eller två och sedan skall man låta mjölkblandningen stå ljummen i några timmar. Man kan ha kastrullen i ett vattenbad halvvarmt vatten eller låta den stå på köksbänken över natten under någonting tättslutande. Klart.

Det går alldeles utmärkt att mixa i lite yoghurt i färsk mjölk och ställa in burken eller bunken i kylen i några dagar så kommer bakterierna växa till sig även där men det går fortare om de får lite värme att gosa i. Gör man yoghurten på mjölk man köpt nyligen och dessutom äter upp den färdiga yoghurten ganska snabbt behöver man inte vara så petig med att värma bort andra bakterier för det torde finnas ganska få i livsmedlet.

Ekonomi

För mig går det åt en till två liter yoghurt i veckan om jag käkar müsli till frukost varje dag vilket skulle innebära att jag kan spara i genomsnitt 40 kr/månad på yoghurt. 40 kr i månaden är ju ingenting så varför bråka om det?

Antag för ett ögonblick att exemplet rör en barnfamilj med två barn där alla äter yoghurt till frukost. Då är det inte helt orimligt att anta att det går åt 5-6 liter yoghurt per vecka. Då blir besparingen helt plötsligt 260 kr i månaden. Sätter man det i en indexfond och låter pengarna växa de där 40 åren från det att man fick sina barn när man var 25 år och fram till pensionen kan man gå i pension med en extra pensionsportfölj värd 1,6 miljoner kronor.

Bild: z2036.blogspot.se
Nu kan det vara så att någon hävdar att man förmodligen inte äter frukost med sina barn varje dag hela vägen till pension men det är ju inte det som är poängen och vill man göra exemplet psykologiskt mer rimligt kan man väl anta att prisskillnaderna blir en aning större med åren för att mjölken som används fortfarande är naturell men på ålderns höst skulle du unnat dig en lite dyrare yoghurt istället.

Oavsett är det gott med yoghurt. Gör du den själv får du den som du vill ha den och kan smaksätta den precis som du vill.

Lycka tillBildkälla: freeimages.com och z2036.blogspot.se

torsdag 1 juni 2017

Månadsavstämning maj

Inlägget innehåller affiliatelänkar

Nu har äntligen värmen kommit till Sverige och dubbelt underbart är det att våren erbjuder en hel flock av långhelger. Månaden har gått kanonfort och ekonomiskt har det varit en toppenmånad med extrem shopping och god börs. Du har väl inte missat min utlottning av "Bli grymt rik på aktier". Gå in och hjälp till du också.

Bild: Pixabay.com


Ekonomi
Månadskostnaderna taktar på uppåt i nästan samma fart som börsen och den här månaden gick inkomsten i huvudsak till den egna insatsen på bilen men trots det blev det en okej sparmånad. Utöver det egna sparandet har ju portföljen gått tokigt bra på en lätt hysterisk börs. Det är bara att sikta mot stjärnorna.

Portföljutveckling

Totalt är AVL-index upp ytterligare 1,55 % (2,49 %) under maj. På helåret pendlar vi runt 10 % uppgång och det är ju riktigt bra så länge det fortsätter i den här takten men traditionellt brukar ju sommarmånaderna vara lite svagare så det kanske kommer tillfällen att handla lite under semestern. Vi får väl se. YTD är AvL-index upp exakt 10 % (8,32 %).

Ovanstående skall jämföras med mina samlade portföljer och återigen är jag ganska nöjd. Mina samlade portföljer spöade index i skarp uppgång vilket är kul för det borde inte inträffa egentligen. Portföljen gick upp 2,14 % (2,96 %) under maj och YTD är portföljen upp 10,94 % (8,61 %). Detta samtidigt som portföljernas volatilitet på ett år ligger på 8,17 % vilket är klart under OMXSGIs volatilitet på 14,1%.

Sjukt kul att se pengarna växa men det är samtidigt lite svårt att hitta ställen att placera nytt sparande men det löser sig.

Sparande

Förra månaden hostade jag till rejält med 61,96 % i sparkvot och konstaterade att det blir nog svårt att hålla framöver men jag chockar mig själv igen. Jag lyckades klippa till med en sparkvot på hela 42,97 % och det var månaden då vi köpte ny bil vilket i min värld innebär att det är ett helt fantastiskt resultat.

På årsbasis är min sparkvot på 45,96 % (46,78 %). En liten nedgång men jag har förhoppning om att kunna hålla mig häromkring framöver. Det skulle vara riktigt kul att klara 50 % i år men vi får väl se.

Utdelning

Nu har utdelningarna kulminerat. Maj är en riktigt bra månad och portföljen fick ett ganska fint tillskott av passiva inkomster. Utdelningarna täckte 46,27 % (20,66 %) av en genomsnittsmånads kostnader. Det är fantastiskt att se att jag hade kunnat klara mig på att arbeta ungefär en vecka och ändå ro månaden i hamn på det portföljen förser mig med. Detta innebär också att 10,19 % (6,34 %) av årskostnaderna är täckta och vi är på ganska god väg mot målet på 21 % på ett år även om det nu kommer bli riktigt svårt att dubbla utdelningarna på det som är kvar av året.

Det är ganska intressant att följa upp utdelningarna och jag kan konstatera att månadens utdelningar är hela 57,85 % högre än de var förra året och detta trots att de var lägre än jag förväntat mig pga att vissa bolag skjutit på utdelningen. Det går bra nu.

AVL-Portföljen

Under maj månad köptes 3 aktier i Indutrade för 204 kr/st, totalt 612 kr. Vi fick dessutom utdelning från H&M, SAS Pref & Investor vilket landade på totalt 44,3 kr i utdelning.
I dagsläget är portföljen inkl likvider värd 8902 kr vilket innebär att vi fått 902 kr eller 11,28 % i avkastning på 13 månader. Visst är det kul med sparande.

Livskvalitet

Solen har äntligen kommit till stan, jag har haft lite extra ledigt i form av klämdagar så livet är ganska mysigt just nu. Tyvärr är det här den stressigaste tiden på jobbet men det går över om ett par veckor hoppas jag. Vi har också köpt en ny bil vilket för oss kanske inte ökar livskvaliteten särdeles mycket men det minskar orosmomenten och gör vissa delar i vardagen enklare så det är toppen.

Hälsa

Precis som vanligt blir jag fetare och fetare för var dag som går men av någon underlig anledning samvarierar det med att jag blir lyckligare och lyckligare också. Undra när det sambandet upphör?

Summering

Jag kan med glädje konstatera att total portföljtillväxt, inkl insättningar och värdetillväxt, nu med god marginal skulle kunna täcka ett års kostnader och detta efter bara fem månader. Det är långt kvar innan jag kan leva på min portfölj med säkerhet men det är riktigt inspirerande att se att det går framåt.

Lycka till allihopa


Bildkälla: pixabay.com och nordnet.se