tisdag 16 mars 2021

Sharpkvot - Samarbete med Fundler

(Det här inlägget innehåller reklam men tankar och åsikter är författarens egna)  

Som investerare är det viktigt att någon gång ibland fundera på om man får rätt avkastning. Personligen tycker jag att det är väldig lätt att glida från strategin. Jag hittar något nytt, litet bolag med strålande framtidsutsikter men med en oprövad affärsidé och vipps har jag blivit tillväxtinvesterare istället för "värdeinvesterare" och portföljen svänger 25 % upp och ned på en månad och herr AvL får svårt att sova när han tittar på börsgrafen.

I de situationerna är det rimligt att se över din portfölj och se om du behöver justera någonting och dels kan det vara bra att hålla koll på portföljens sharpekvot. Sharpekvoten är simpelt förklarat portföljens avkastningen minus den riskfria räntan delat i portföljens svängningar (volatilitet). Ju högre dess bättre.

Detta mått är viktigt för att bara säga att jag under 2020 fick 15 % avkastning säger ju ingenting om risken jag tog för att uppnå en sådan avkastning. Det hade varit en helt fantastisk avkastning om allt jag hade i portföljen var svenska statsobligationer men det hade varit en högst medioker avkastning om allt jag investerade i var onoterade teknikbolag i mycket tidig fas.

Ju högre sharpkvot desto bättre. Allt över 0 är okej men på lång sikt borde man sikta på att hålla sig över 0,5. Kvoten tenderar att bli lägre ju längre tidshorisont man tittar på och tenderar att landa mellan 0,4-0,6 för de flesta aktierelaterade portföljer.

De senaste 12 månaderna är min portföljs sharpkvot på 1,45 vilket är mycket högt och den har varit förvånansvärt hög under de fem åren jag investerat på det sätt jag gör nu och det är ju trevligt men 1,45 går att slå.

Fundler skrev nyligen ett inlägg om sin egen sharpekvot i relation till massor av andra fonder och robotar och på två års sikt har deras fondalternativ Global Framtid avkastat 56,5 % med en sharpkvot på 3,46 och Smart index Potential har avkastat 41,2 % med en sharpkvot på 2,74.

Det är ofantligt högt och jag är väldigt glad för att jag har varit investerad i de fondalternativen nästan så länge det alls varit möjligt.

För mig är det än så länge ganska lite pengar men det talar ändå om att affärsmodellen fungerar. Det är också en kort mätperiod och jag skulle bli förvånad om så hög sharpkvot kan bibehållas över lång sikt men deras portföljstrategi borgar ändå för en hög avkastning till en så låg risk som möjligt och jag ser fram mot att få vara med på resan.


//Det här inlägget är ett samarbete med Fundler, en oberoende rådgivare som erbjuder en avancerad fondrobot med vilken du enkelt kan ta ditt sparande till en ny nivå//


Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar