lördag 2 maj 2020

Månadsavstämning april

Inlägget innehåller affiliatelänkar

En sån månad. Det här kan gå till historien som den mest absurda månaden någonsin. I mitt liv i alla fall.

Fast nä. Jag har upplevt ganska galna saker genom åren men på en del plan har det här varit en ganska spännande berg- och dalbana.

Jobbet har varit mycket. Väldigt mycket. Men utmanande, roligt och det har känts som om vi för en gångs skull gör verklig nytta.

Vi har haft en verklig vår och det har inneburit att vi kunnat vara ute i skogen en hel del. Vi har börjat arbeta med kolonilotten och livet har på allvar lossnat från den monotona tristessen som var höst och vinter i år.

Jag hoppas maj blir lika rolig för även om vi inte har gjort särdeles extravaganta grejer har dagarna ändå varit fyllda med många intressanta saker.

Bild: Pixabay.com

Ekonomi

Den här månaden har jag definitionsmässigt sparat ganska lite men det beror på att jag valt att betala skatt och göra en del märkliga omföringar i mina bolag. Dessa transaktioner innebär på kort sikt att jag blir av med pengar men det innebär på lång sikt att jag går ut som vinnare och jag tänker långsiktigt för det mesta.

Så färre aktier den här månaden och sannolikt även de kommande men det kommer resultera i en hel del mer om något år eller två.

Portföljutveckling

Det egenhopsnickrade AVL-indexet avslutade på makalösa +12,51 % (-14,64 %). YTD ger detta ett resultat för indexet på totalt -10,87 % (-20,54 %). Nästan hela förra månaden återhämtad.

För portföljen slutade månaden på +10,80 % (-16,15 %) i april. Året är nu totalt på -8,70 % (-17,60 %).

Det går så bra att jag börjar bli lite orolig för jag tror inte att det egentligen är rimligt att börsen är så här stark.

Sparande

Den här månaden innebar en inkomst på samma nivå som vanligt. Högre lön och lägre utgifter men tre veckor vabb gjorde att inkomsterna minskade så mycket att det negativa och det positiva tog ut varandra. Utöver det valde jag att betala en lite högre skatt i bolagen idag till fördel för en mycket lägre skatt i bolagen i framtiden vilket temporärt dränerar likviditeten men det kommer jag få tillbaka så småningom men det resulterar i ett lägre sparande.

Den här månaden sparade jag 28,12 % (59,46 %) och tar man bort utdelningarna blir det ca 24 % i sparkvot.

På helårsbasis har jag sparat totalt 36,57 % (39,27 %). Målet i år är min/max 40 % räknat över helåret så just nu ser det okej ut. Att öka lite längre fram kommer inte bli svårt.

Utdelning

Det här brukar vara utdelningsregnets månader men i och med corona får man acceptera att inte bli lika blöt som vanligt.

Utdelningarna täckte 20,0 % (38,3 %) av en genomsnittsmånads kostnader.

Portföljen har täckt totalt 6,0 % (4,34 %) av ett genomsnittligt års kostnader. Målet för året är 25 % med den skillnaden jämfört med föregående år att kostnadsbasen är höjd avsevärt. Det är nog tyvärr relativt omöjligt att nå så långt i år men det kommer bara innebära att nästa år blir bättre.

Nedan hittar du en jämförelse över hur utdelningarna fördelar sig över året och hur det sett ut tidigare år.


Bild: AvL

Jag mottog hela 48 % mindre pengar i utdelning den här månaden jämfört med samma månad 2019.

Livskvalitet

Det är trist att inte få gå på restaurang eller bio men skall man vara ärlig gör vi det ganska sällan i vanliga fall också så det jag mest saknar är att umgås med vänner och familj.

Vad vi däremot har gjort är många utflykter och utomhusumgängen och det har varit fantastiskt. Jag har verkligen saknat solen den här säsongen och det är verkligen skönt att den har kommit tillbaka.

Hälsa

Hälsan är sådär. Jag har suttit mer eller mindre stilla i två månader och har fortfarande en seg hosta som gör att jag inte vågar vara särdeles mycket ute bland folk.

Med det sagt mår jag ganska bra även om gubben börjar få lite krämpor här och där så det skall nog bli bra när livet återgår till det normala igen.

Summering

Det är kul att redan i slutet av april kunna äta det egenodlade och den här säsongen kommer lotten att vara en umgängespunkt med stenlagd sittplats, nysnickrad bänk och murad grill. Sommar - här kommer vi.

//Siffrorna inom parenteserna beskriver situationen föregående månad förutom när det gäller månadens utdelningarna då de beskriver nivån för samma månad året innan omräknat för innevarande års kostnadsnivå.//


Bildkälla: pixabay.com, AvL och Nordnet.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar