tisdag 16 augusti 2016

Analys vs. Känsla - resultatuppföljning

I samband med att jag funderade över varför jag köpte mina första aktier i Novo Nordisk diskuterade jag med Micke på Sparo huruvida ett analytiskt investeringssätt eller känslostyrt dito ger bäst resultat och vi tyckte båda att det vore intressant att studera hur de olika tillvägagångssätten bidrar till portföljens resultat.

Jag har kikat på det och kan konstatera att jag inte gör transaktioner uteslutande baserat på den ena eller andra strategin vilket gör det väldigt svårt att följa upp men jag kan diskutera tillvägagångssätt. Jag väljer att diskutera mina köp i H&M och Atlas Copco eftersom dessa skiljer sig åt något.

H&M

H&M är ett bolag som jag, precis som de flesta har en relation till. Jag handlar kläder där och ser ofta företaget på olika sätt. Jag hade dessutom flera uppdrag i skolan att analysera H&M på olika sätt och när jag ändrade min investeringsstrategi till utdelningar och sunda bolag var H&M ett givet val. Givetvis har jag analyserat siffrorna och bolagets historia och min tro om framtiden, konkurrens, potential, ja hela bolaget men jag satte aldrig en köpkurs vid vilken jag tyckte bolaget var köpvärt och var jag inte var beredd att betala mer. Jag ville äga bolaget och ju mer jag kan äga desto bättre.

Atlas Copco

Atlas Copco är ett riktigt fint industribolag och jag går ofta förbi en av deras anläggningar när jag tar min lunchpromenad men det är inte ett bolag jag har en egen relation till på samma sätt som H&M. Jag köper sällan deras produkter och jag kommer egentligen ganska sällan i kontakt med bolaget annat i ett analytiskt investerarhänseende. Därför föranleddes en investering i bolaget av ganska mycket mer analys än vanligt och jag gick igenom mina antaganden för vinsttillväxt, utdelningstillväxt, avkastningskrav osv och konstaterade att 210 kr/aktie är den gräns jag sätter för investering men jag föredrar att köpa under 200 kr givet dagens information. Investeringen i Atlas Copco får heller inte utgöra mer än 15 % av portföljen och bör ligga över 5 % med ett riktvärde runt 10 %.

Handelsmönster

Mina köp i Atlas Copco har under det senaste året skett vid läge då jag inte haft anledning att köpa i andra bolag, då kursen legat under 200 kr och portföljvikten tillåtit en ökning.
Mina köp i H&M har präglats av att jag vill äga mer och ju "billigare" aktien blir desto mer köper jag. I nästan vilket bolag som helst är det här en livsfarlig strategi. Att snitta ned sig kan vara förödande och man riskerar att bara slänga bra pengar efter dåliga. Jag tror nu inte att H&M på 20-30 års sikt kommer vara en dålig investering oavsett om man köper aktier för 350 kr, 300 kr eller 250 kr per styck utan jag tror att bolaget kommer leverera en god avkastning under väldigt lång tid framöver. Men det är vad jag tror vilket är viktigt att veta.
Som synes har jag köpt lite fler gånger i H&M än i Atlas under våren och även om värdet på mina köp av H&M är mer än dubbelt de i Atlas finns det ingen gräns och inget egentligt mönster och antalet köp är mer än tre gånger så många för jag kan inte heller bara trycka till rejält och vara nöjd med det. Känslostyrda köp helt enkelt även om de föranletts av analys.

Resultatet efter 1 år

Ett års tid är alldeles för kort tid att bedöma hur investeringar gått men låt oss titta på det ändå. Under perioden har H&M pressats ned närmare 22 % och Atlas har ökat med 9 %. Mina innehav visar en annan situation baserat på denna tidsperiod.

Min investering i H&M har under perioden givit en totalavkastning på +1.7 % vilket ändå får anses som ett ganska okej resultat med tanke på kursutvecklingen. Det innebär ju att mina idoga köp har resulterat i ett resultat 23.6 % bättre än om jag köpt allt i början av året och väntat (det är inte helt sant för jag hade mottagit mer i utdelning vilket hade justerat en del men ändå).

Min investering i Atlas Copco har under samma period bidragit med en totalavkastning på magnifika 22,7 % och om några månader kommer ytterligare en slant i utdelning eftersom de delar upp sin årliga utdelning i två jämnstora portioner. Denna fantastiska utveckling innebär att mitt innehav har gått 13,6 % bättre än om jag köpt allt vid årets ingång bortsett från utdelningseffekten.

Vad innebär detta?

I kronor och ören innebär en investering i Atlas Copco att jag fått mer positiv avkastning och jag skulle varit mycket rikare idag om jag valt att köpa Atlas för mina pengar. Men det är om jag skall handla upp pengarna idag.

Om jag istället tittar på möjligheten de här köpen innebär ser jag dels att mina köp i H&M givit mig en ganska hygglig portion aktier och trots att kursen sjunkit med 22 % har mina aktier genererat en positiv avkastning. Min aktiva tillgångsallokering där jag köpt H&M för att jag tror på bolaget på lång sikt och köper i svackorna kan således innebära en rejäl skjuts uppåt när det vänder; och jag är övertygad om att det vänder men räcker det?

Nu skall man kanske inte anta för mycket men det högsta värdet aktierna har noterats till är för H&M 363,80 kr den 23 februari 2015 och för Atlas Copco är det 265,30 kr 6 april 2015. Om vi antar att kurserna skulle återhämta sig till forna glansdagars kursnivåer i nästa vecka från dagens nivåer skulle det innebära att mina H&M aktier totalt skulle ha avkastat ungefär 35,5 % och Atlasaktierna skulle gett 47 %. En mer aktiv allokering i Atlas Copco ger alltså en väsentligt högre potentiell avkastning.

Nu är detta endast spekulationer och man måste tänka på sin portfölj som en korg av tillgångar. Jag hade aldrig velat lägga alla mina pengar på ett enda bolag och de två bolagen har klara för- och nackdelar som tillsammans bygger en balans i portföljen men det är intressant att tänka att ett mer analytiskt tillvägagångssätt skulle kunna innebära en bättre avkastning.

Summering

Jag skall ärligt säga att jag skrivit detta inlägg från start till slut utan att i förväg veta resultatet varför det kanske känns lite hafsigt men jag tycker det är intressant att se vart ett projekt kan leda.

Innebär den här genomgången att jag kommer ändra mina beslutsindikatorer framgent?

Kanske. Jag tror att jag kommer vara noggrannare med att försöka definiera ett investeringsintervall och en målsättning med mina innehav men jag kommer fortsätta köpa H&M när marknaden handlar ned kursen.

Sist men inte minst vill jag nämna ett innehav som är helt känslostyrt och som uteslutande drivits av förhoppningar och känslor och det är Scandinavian Organics. Jag köpte en liten post för jag gillade ägaren och grundarens ambitioner, jag gillade affärsidén och jag gillade produkterna. Sedan dess har jag kikat närmare på bolaget och kan konstatera att ledningen fullständigt har kört sönder bolaget och medelst en rad riktade nödemissioner och konstiga affärsbeslut har värdet på aktierna fullständigt krossats. Informationen från bolaget är fullständigt värdelöst och det enda man kan förvänta sig är att bli utspädd tills man nästan inte har någonting alls kvar. Skulle de lyckas vända bolagets siffror nu skulle det förmodligen ändå innebära en enormt lång resa tillbaka och jag kan konstatera att mina känslor i det här fallet inneburit en förlust på över 80 %.

Att investera med känslor är bra och rimligt för jag tror det är viktigt att du trivs med bolagen du är delägare i och har en relation till dem så att du kan sova gott. Men jag tror också att du behöver veta vad det är du ger dig in på. Därför är det viktigt att känslor vägs ihop med siffror och analyser för att på ett bra sätt generera en portfölj du känner dig bekväm med.

För mig innebär detta att jag ännu hårdare kommer hålla mig till bolag jag känner till och känner mig bekväm med. Bortsett från mitt lilla innehav i ett göteborgskt fastighetsbolag och en del preferensaktier kommer mina investeringar framöver hållas till de där större, tryggare bolagen jag så ofta pratar om. Vad som är större får väl framtiden utvisa men jag tror mig veta att svenska small cap kommer vara så litet jag accepterar när jag direktinvesterar och portföljvikten på bolag mindre än large cap kommer inte vara större än 15 %. Lite tillväxt är trevligt men någonstans måste man dra gränsen.

I dagsläget är portionen små- och medelstora bolag jag direktinvesterar i 13 % och även om jag hoppas på att öka mina portionsstorlekar i Cloetta, Bravida och Hemfosa så kommer jag koncentrera mer av mitt sparande framöver till bolag som Atlas Copco, Tele2, H&M och Nordea oavsett vad mina känslor säger.

Hur investerar du?
Bildkälla: freeimages.com och avanza.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar