tisdag 11 februari 2020

Vi frigör 7 månaders arbetstid

Jag satt nyligen och funderade på vad årets ekonomiska justeringar skulle innebära för mig och familjen. Det senaste året har jag bantat rejält i mina åtaganden vilket har skalat bort extrainkomster motsvarande ungefär 1 extra månadslön men frigjort väldigt mycket tid.

Jag har dessutom gått från att arbeta 100 % till 80 % vilket skär bort ytterligare 2,4 månadslöner. Det innebär att jag brutto sänkt mina inkomster med över 25 % eller 3,5 månadslöner.

Det skall, allt annat lika slå ganska hårt på vår ekonomi. Kombinera det med att fru AvL också gått ned till 80 % blir det en avsevärd skillnad.


Men det är inte hela sagan.

Vi har gjort en del andra saker som radikalt förändrar vår ekonomiska situation. Vi har båda bytt jobb vilket för fru AvL gör att lönen ökade vilket gör att det motverkar ungefär 1 månadslöns sänkning. Att arbetsplatsen förändras gör att resekostnaderna ändras dramatiskt. Ingen bil behövs och inga bilrelaterade kostnader uppstår vilket påverkar drastiskt. Denna besparing motsvarar ytterligare nästan 0,8 månadslöner. Till detta kommer skattelättnader så för fru AvL innebär sänkningen i arbetstid endast en minskning av inkomsterna med en halv månadslön och det kommer sannolikt inte bli utfallet när obligatoriska övertider och andra extraersättningar är inräknade så vinsterna kommer kraftigt överväga förlusterna.

För herr AvL är situationen motsvarande. En hygglig löneökning kompenserar för hälften av bortfallet. Ett ökat utnyttjande av den nya arbetsgivarens förmånspaket kompenserar för ytterligare en halv månadslöns bortfall och viss planering gör att skattebördan kan minska och det kompenserar för 0,5-1 månadslön till. (Räknar man från förra arbetsgivaren och inte bara det senaste årets förändring skulle löneökningen ensamt innebära att jag kan gå ned ytterligare i tid och ändå behålla den lön jag hade för två år sedan)

Totalt kommer dessa justeringar frigöra drygt en och en halv månad (ca 50 dygn) om året i tid för oss två. Ca 1200 timmar mindre i arbetad tid, pendling och diverse olika extrajobb/engagemang. Allt till en kostnad motsvarande en dryg månadslön.

1200 timmar motsvarar ungefär 7 månaders arbetstid så att frigöra det för 1 månadslön i kostnad är ganska makalöst.

När jag sitter här och räknar konstaterar jag att familjens minskade pendlingstid de senaste tre åren motsvarar en tidsvinst om nästan 25 dygn. Bara senaste året minskar pendlingstiden med 10 dygn. Jag har aldrig räknat på det tidigare utan mest förstått att vi lägger lite för mycket tid på att ta oss till och från jobbet.

Den här transformeringen har skett gradvis och i små steg varför det inte har märkts så mycket men när man sätter sig ned och räknar på det konstaterar man snabbt att det har gjort väldigt stor skillnad i våra liv utan att kosta särdeles mycket. Förlängningen av det borde vara att mycket av det vi spenderade tid på tidigare var bortslösat. Att sitta ett par timmar om dagen i en bil eller att tjäna 10 kr/timme på att göra någonting man egentligen inte längre brinner för; det är ganska vansinnigt om man har möjligheten att låta bli.

Vi fortsätter vår resa mot frihet men vi kan konstatera att vi har kommit en bit på vägen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar