torsdag 12 juli 2018

Analys av Atlas Copco - Tankar om nuläget


Inlägget innehåller affiliatelänkar

Jag känner att jag behöver samla mina tankar gällande Atlas Copco, hur jag skall tänka om bolaget framöver sedan Epiroc skiljdes av, vilka resultat jag tror bolaget kan generera och när det är dags att köpa fler aktier. Och om jag behöver samla mina tankar får du hänga med på resan.

Om man kikar i årsredovisningen för 2017 får man bland annat fram att -

Man omsätter 116 miljarder och har en vinstmarginal på nästan 21 % vilket ger en vinst på ungefär 24 miljarder kronor. Vinsten per aktie i hela bolaget för 2017 var 13,68 kr.


Man får också reda på att Epiroc omsatte nära 30 miljarder kronor och hade en marginal runt 20 % vilket i min värld gör det ganska enkelt. Plocka bort 26 % av Atlas Copco så har du det som är kvar.

Ingenting är så enkelt men kikar man på sammansättningen av det kvarvarande bolaget borde det kunna växa ungefär lika fort som gruvdelen. Kanske till och med lite fortare. Avkastning på sysselsatt kapital och eget kapital kan bli hög nu när kapitalstrukturen finslipats och vinstmarginalerna är riktigt höga tack vare högkonjunktur och dopad valuta.

Allt som allt tror jag nog att vi kan se ett Atlas efter delningen som omsätter 85 miljarder med en vinst på 17 miljarder vilket borde ge en vinst per aktie runt 11 kronor. Detta är 2017 års siffror.

Nu ligger det i korten att orderingången är hög så omsättningen kommer förmodligen öka ganska mycket det närmaste året och vinsten borde kunna hänga med. Jag tror det är långt ifrån osannolikt att en 15 %-ig ökning på både översta och understa raden är högst rimlig men jag tror inte det kommer fortsätta så i oändligheten.

Men låt oss anta att 2018 blir 15 % bättre än 2017. I det läget skulle vi få ett Atlas som 2018 omsätter 97-100 miljarder med en vinst på 19-20 miljarder kronor. Det översätts till ungefär 13,8 kronor/aktie i vinst vilket innebär att vinsten per aktie ökar ganska fort. Med dagens aktiekurs på B-aktien på runt 225 kronor ger det ett p/e på ungefär 16,5. Det är inget fynd men det är ganska nära 10-års genomsnittet på 16,9 och bra mycket bättre än 19,9 vilket är 5-års genomsnittet.

Ser man på första kvartalsrapporten för 2018 redovisar man en fortsatt ökande rörelsemarginal och man är nu uppe på 22 % även om omsättningen inte ökade i riktigt lika hög takt som jag antagit ovan men det är med sådana justeringar det blir mumma (och farligt eftersom det blir lite fånigt att köpa aktier baserat på exceptionella siffror). Med 2 % högre marginal även om omsättningen landar på 97 miljarder och inte jämnt hundra har vi en vinst på 21,34 miljarder kronor eller 17,35 kr/aktie vilket innebär en ökning med nästan 60 % jämfört med 2017. Osannolikt men lockande att räkna på för det skulle också innebära att ett av Sveriges mest högkvalitativa industribolag handlas till knappa 13 i p/e.Rimlighet

Jag tror att vi kommer landa någonstans mitt emellan 13 kr och 17 kr i vinst per aktie för 2018 men låt oss räkna på 14 kronor för att det skall bli något sånär rimliga antaganden. De senaste fem åren har utdelningsökningen i Atlas legat runt 5 % och man strävar efter att dela ut ca 50 % av resultatet. för 2017 delade man ut 7 kronor och en ökning om 5 % skulle ge 7,35 kronor och innebära en utdelningsandel om 52,5 %. Jag tror verkligen inte det är omöjligt att anta den typen av utveckling och jag tror nog att vi kommer se en 5 %-ig utdelningshöjning även om resultatet per aktie blir så lågt som 12 kr. Jag tror tyvärr inte på att man höjer så mycket mer än 5-7 % oavsett om man gör rekordvinst eller inte för man skall klara sig även i sämre tider men låt oss titta på det hela då.

7,35 kr i utdelning innebär en direktavkastning på 3,25 % och det tioåriga genomsnittet ligger runt 3,4 %. Räknar man dessutom in att man med jämna mellanrum får en liten bonus blir det ännu mer aptitligt.

Summering

Man kan bolla runt de här siffrorna hur länge som helst men jag landar i att jag tror att vi nästa år kommer få en utdelning på 7,35 kr/aktie och att det innebär en direktavkastning 3,25 %. Jag förväntar mig att Atlas kan öka omsättning och vinst i enlighet med sina mål vilket är 8 % om året i genomsnitt över en konjunkturcykel vilket i förlängningen skulle innebära att utdelningen kan öka med 8 %.

Petar man in den typen av siffror i en diskonteringsmodell och utöver det tar hänsyn till att aktien idag handlas till rimliga nivåer även om det är rekordvinster så börjar aktien helt enkelt bli angenämt prissatt igen.

När det finns utrymme i min ekonomi kan det vara aktuellt att öka i Atlas Copco men för att det skall finnas en liten säkerhetsmarginal vill jag nog ändå se att den handlas närmare 200 kr/st innan jag köper massor. Man skall också vara medveten om att jag ämnar öka en del i Investor så länge aktien pendlar runt 350 kr eller lägre och där ingår en rejäl portion Atlas också vilket gör att jag får vara lite försiktig.

Har du några tankar som kan bidra i frågan om Atlas Copco?


Mina tankar om Epiroc publicerades för ett litet tag sedan.


Bildkälla: atlascopcosweden.com och freeimages.com

2 kommentarer:

  1. Hej där AVL. Roligt att läsa mer om Atlas och Epiroc.

    Jag ser att du fortfarande har min galma adress på blogglistan på din sida. Det skulel vara jättebra om du vill ändra den till vår nya adress istället så att våra inlägg kommer med och uppdateras:

    https://tradevenue.se/Aktiepappa

    Tack!

    SvaraRadera