fredag 30 september 2016

AVL-Portföljen köper SAS Preferensaktie

Som ni kanske vet vid det här laget startade jag i våras ett projekt där jag satte upp en exempelportfölj som alla kan följa via Shareville. Syftet med portföljen är att visa vad som händer om man sparar 500 kr/mån i aktier över en lång tid. Det är ett sparande jag tror att de flesta skulle klara av, nästan oberoende av livsförutsättningarna som råder.

Bild: sasgroup.net

Portföljen börjar sakta med säkert att byggas upp och diversifieras men jag saknar några element men det senaste köpet fyllde en lucka jag funderat på att fylla ett tag och det är fixed income. Jag vill ha ett obligationselement i portföljen för att minska korrelationen med börsen något. Preferensaktier innehåller en bolagsrisk och en marknadsrisk men de prissätts mer baserat på marknadsräntor och utifrån obligationsteori vilket gör att de oftast svänger på andra grunder än börsen i övrigt.

Mitt val föll på SAS Preferensaktie vilket enligt mig är en mycket trevlig preferensaktie. Sas är ett bolag med statliga ägare och bolaget åtnjuter en ställning som i mångt och mycket kan jämställas med de systemkritiska bankerna. Även om bolaget har krisat länge verkar det som om finanserna mår aningen bättre nu och enligt min bedömning skall det väldigt mycket till för att de nordiska staterna skall låta bolaget falla. Jag bettar på att utdelningen i denna preff är säker och att vi kommer få en hög och stabil utdelning om 50 kr/år fram till inlösen vilket borde ske under 2018 eller kanske i början av 2019.

Anledningen till att jag tror att inlösen kommer ske är för att enligt avtal kommer inlösenkursen sänkas 2018 till 525 kr och under 2019 höjs utdelningen.

Idag handlas aktien över lägsta inlösenkursen och jag tenderar att vara mycket återhållsam till att köpa på sådana nivåer men räknar vi med inlösen eller återköp direkt efter första utdelningen 2018 innebär det att vi kommer få sex utdelningar till vilket ger 75 kr. Till inköpspris 545 kr ger det en avkastning på 13,76 % på 17 månader. Det kan man jämföra med en genomsnittlig årsavkastning på svenska börsen om 11 % och konstatera att vi ligger nära men med en helt annan riskstruktur.

Jag skall vara tydlig här och säga att mina förutsättningar är att jag ämnar hålla aktierna till inlösen. Tror man inte att man klarar det eller att bolaget inte kommer lösa in aktierna måste man räkna annorlunda och då blir det nuvarande priset betydligt mer tveksamt.

Köp: 
1 st SAS AB Preferensaktie tisdagen den 27/9 för 545 kr. Total investering inkl courtage 545 kr.

Portfölj 20160929:

2   st Investor A        värde: 610 kr
10 st MQ                  värde: 340 kr
2   st H&M B           värde: 495 kr
4   st Nordea Bank   värde: 334 kr
1   st Novo Nordisk  värde: 374 kr
15 st Cloetta B         värde: 468 kr
3   st Castellum         värde: 390 kr
1   st SAS Preferens  värde: 545 kr

Likvider: 503 kr

Summa: 4063 kr

Totalt tillfört kapital: 4000 kr
Total mottagen utdelning efter avdragen källskatt 22,79 kr

Portföljutveckling: 63 kr eller +1,58 %

Följ gärna portföljen på Shareville

Lycka till allihopa!


Bildkälla: sasgroup.net

2 kommentarer:

 1. Hej AVL,

  Jag äger själv SAS Pref och har tänkt lite kring vilken avkastning den ger. Jag skulle inte våga att räkna med mer än 6-7 % utslaget per år. Kan vara bra att ha i åtanke ;). Skrev om SAS preffen här http://www.turkronan.se/analyser/sas-preferensaktie-ar-fullvarderad/

  btw kommer loggan i artikeln från ett annat bolag som håller på med statistikprogram.

  SvaraRadera
 2. Hej Turkronan

  Tack för påpekandet. Främsta anledningen till saspreffen för mig är ändligheten. de flesta fastighetspreffarna är eviga men oscars senaste gillar jag och har en portion av.

  SvaraRadera