måndag 11 januari 2016

Julkampanj med Rädda Barnen

Någon vecka innan jul gick jag ut på Facebook med en kampanj där jag lovade att skänka en slant per person som gillade Att Välja Lyckas Facebooksida och samtidigt uppmanade jag mina läsare att bidra till kampanjen på alla de sätt de önskade.

Många delningar blev det men detta verkade inte vara sättet att sprida bloggen då utdelningen blev relativt svagt. Jag är väldigt tacksam för all uppmärksamhet bloggen får och varje ny läsare värmer mitt hjärta men det hade varit roligt med ett större genomslag för den här typen av kampanj.

Jag väljer nu att ta tillvara på de fantastiska möjligheter den här kampanjen skapade. Dels lockade det till en del tankar och kommentarer och alla de diskussioner som uppstår som följd av bloggen och skrivandet är berikande. Dessutom fick jag i veckan en fantastisk födelsedagspresent av Rädda Barnen som skickade ett tackbrev för det stöd och ekonomiska bidrag kampanjen ändå inneburit och detta var en överraskning för mig då jag inte hade hunnit utvärdera resultatet och skicka in mitt bidrag till organisationen.

Det visade sig att en av mina läsare hade valt att skänka en slant till kampanjen i en inspirerad julanda vilken jag är oerhört glad för. Att kunna bidra till världen om så bara genom att samla andras välvilja är oerhört inspirerande och även om bloggens bidragslöfte skulle blivit extremt torftigt kan jag inte backa från möjligheten att matcha mina läsares givmildhet varför jag i slutet av förra veckan skickade in bloggens bidrag till kampanjen men bildbeviset här bredvid är det ursprungliga genererat av läsaren.

Det kan tyckas lite med en hundring till ett ändamål som behöver så oerhört mycket mer men jag vill påstå att det inte är summan som är det viktiga utan handlingen i sig. Genom aktivt handlande, eftertanke och genom att sprida medvetenheten om behovet kommer vi ganska långt. Jag fick under kampanjen frågan om varför jag inte bara gav pengarna direkt, utan allt detta runt omkring och mitt svar på frågan blir att genom att önska en motprestation maximerar jag min nytta genom att dels få skänka till välgörenhet samtidigt som bloggen sprids men dessutom erbjuder jag ju andra att känna sig delaktiga i processen. Andra kan känna sig delaktiga i gåvan och på det sättet sprids ytterligare glädje. Sist men inte minst är det min direkta övertygelse att även om det inte var mer än en handfull som till slut gillade sidan så vet jag att det var tusentals människor som fick se kampanjen i sin feed och detta skapar en långt större medvetenhet än jag hade kunnat åstadkomma utan kampanjen.

Bloggens syfte är inte filantropi utan att sprida idéer och bidra till den flora av tankar och åsikter mina bloggrannar stadigt delar med sig av . Att Välja Lycka är en livsbetraktelse som följer min resa mot ett lyckligare liv men på vägen kommer jag göra vad jag kan för att smitta av mig. Jag hoppas att min resa skall kunna bidra till att andra också upplever lite mer lycka i sina liv och jag vet att dessa 100 kr som mina fantastiska läsare tillsammans samlat ihop kommer att skänka lite lycka till människor när det behövs som bäst.

Tack för att ni delar min resa


Bildkälla: Att Välja Lycka

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar