onsdag 27 oktober 2021

Köper Investor som bas i portföljen

Inlägget innehåller affiliatelänkar

Nu när det är dags att börja om portföljen har jag varit tvungen att tänka lite extra på vilka aktier jag vill ha och varför. Man brukar säga att investmentbolag är bra grundaktier, speciellt för nybörjare och sen brukar man lämna det därhän.

Anledningen till att investmentbolag brukar vara rekommenderat är för att de ger en naturlig diversifiering då deras affärsidé är att äga flera andra bolag. Dock måste man ändå göra en egen analys så att man är bekväm med bolagets portföljinnehav, förvaltarorganisationen, historiken och aktiens pris.


Investor

I Investors fall har jag gjort den översiktliga analysen många gånger över åren och jag konstaterar att jag fortfarande tror på Wallenbergarnas långsiktiga förmåga att bygga värde även om jag inte räknar med några överväldigande portföljhändelser i närtid.

Ser jag på portföljen är det ett tvärsnitt av svenska börsen med mycket industri, bank och hälsovård tillsammans med ett antal optioner i den onoterade delen som kan bli mycket goda investeringar på lång sikt.

Personligen kan jag anse att Atlas Copco (ca 16 %) och ABB (ca 11 %) är ganska högt värderade men det har jag å andra sidan sagt i tio år nu och hade jag låtit bli att äga Investoraktien de senaste 10 åren hade jag gått miste om ganska mycket avkastning så det får bli en chansning. Alla bolag utvecklas hyggligt även om vissa är bättre än andra. Kärnan i verksamheten är ändå en långsiktigt god utveckling.


Historiken talar sitt tydliga språk. I tabellen ovan syns att aktien har avkastat bättre än index i alla mätperioder och genomsnittlig årlig avkastning de senaste 10 åren ligger över 23 % medan börsen håller 16 %. 

Båda är bra men 7 % extra avkastning innebär att om man exempelvis sparat 1000 kr/mån de senaste 10 åren i ett börsindex skulle man idag då ha ca 266.000 kr men skulle man sätta samma tusenlapp i Investor istället skulle man ha 399.000 kr istället. Det är 50 % mer.

Hade man istället satt in 100.000 kr för tio år sedan hade man haft 410.000 respektive 769.000 kr vilket motsvarar drygt 87 % extra.

Det är pengar det också.

Sist men inte minst har vi aktiens pris.

Historiskt har portföljens genomsnittliga p/e varit lägre och substansrabatten har minskat men givet att man tror på bolagets värdering av de onoterade tillgångarna får man just nu aktien till ca 15 % substansrabatt. 

Är jag lite pessimistisk har jag egentligen lite svårt att se att de underliggande värderingarna kan fortsätta vara så här höga i all oändlighet men jag tror inte på några kraftiga justeringar i räntor de kommande fem åren varför jag i närtid tror att värderingen kan hållas relativt konstant.

I det scenariot tror jag nog att portföljen kan vara en okej investering till 15 % rabatt och på medellång till lång sikt tror jag starkt på Investors förmåga att växa sina tillgångar snabbare än börsen som helhet.

Jag har precis börjat doppa tårna i börsen så jag har inte köpt mer än en handfull aktier runt 190 kr men det kommande året siktar jag på att utnyttja alla dippar vi får och bygga en position som åtminstone motsvarar den jag hade innan vi i somras var tvungna att lämna börsen vilket borde innebära 3-5 % av familjens totala portfölj (eller kanske mer).


2 kommentarer: