Utländska Aktier

Det här är min privata globalfond där jag placerar aktier som handlas på andra marknader än de svenska. Jag håller aktierna i en kapitalförsäkring för att underlätta återhämtningen av källskatt.

Portföljerna är dynamiska varför det kan komma ytterligare uppdelningar eller konsolideringar i framtiden beroende på ert intresse och mina behov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar