Preferensportföljen

Preferensaktier är ett tillgångsslag jag håller lite avskiljt p.g.a dess relativt unika ställning och värdering. Du kan läsa mer om preferensaktier här.

Portföljerna är dynamiska varför det kan komma ytterligare uppdelningar eller konsolideringar i framtiden beroende på ert intresse och mina behov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar